Inštrukcie k poslednému dňu školy

Slávnostné služby Božie

  • Gymnázium8:00 – po skončení, odovzdanie vysvedčení v triedach.
  • II. stupeň – žiaci prídu priamo na Bohoslužby o 9:15  do kostola a po skončení, odovzdanie vysvedčení v triedach.
  • I. stupeň – odovzdávanie vysvedčení v triedach o 8:00 a nasledovne Bohoslužby v kostole o 10:30.

 

OBED

  • 11:00 – 2. stupeň ZŠ a gymnázium
  • 11:30 – 1. stupeň ZŠ, hneď po službách Božích

 

ŠKD

Ranný ŠKD bude v nezmenom čase od 6:45.
ŠKD bude skrátený, do 15:30.