Create & Control ako prevencia extrémizmu a politickej negramotnosti

Create & Control je celoročná národná súťaž, ktorá sa zameriava na boj proti pravicovému extrémizmu politickej negramotnosti mladých ľudí. Celý princíp spočíva v tom, že sa počas letných prázdnin spustí prihlasovanie súťažiacich, a následne sa z nich vyberie 20 študentov zo škôl po celom Slovensku, ktorí sa stanú koordinátormi a dostanú za úlohu zostaviť tím 5 až 11 ľudí na svojej škole. Každý tím predstavuje jednu z 20 fiktívnych krajín, ktoré sa spolu tvoria taktiež fiktívny svet C&C. Keď si tímy vytvoria primárne portfólio svojej krajiny ako napríklad vlajka, opis, história, hymna, kultúra atď., nasledujú prvé národné problémy, ktoré sú vďaka jedinečnosti každej krajiny vždy osobité a unikátne. Keďže Create & Control trvá po celý rok, zahŕňa 3 kolá národných problémov, 3 kolá medzinárodných problémov, 3 summity a mnoho nepovinných úloh.

Medzinárodné problémy riešia najprv jednotlivé krajiny interne formou stanoviska, a následne spolu so zástupcami (delegátmi) všetkých krajín na trojdňovom summite v Žiline. Súťažiaci počas celého roka zbierajú financie ako formu odmeny za odvedenú prácu, ktoré na Záverečnom vyhodnotení ukážu, ktoré krajiny obhája prvé, druhé a tretie miesto. Počas Slávnostného vyhodnotenia projektu Create & Control je vyhlásený víťazný tím súťaže a účastníkom sú odovzdané certifikáty a vecné ceny (exkurzia do Európskeho parlamentu a Národnej rady Slovenskej republiky a iné). Súčasťou záverečného vyhodnotenia je aj príspevok zo strany porotcov. Tí zhodnotia realistickosť i kvalitu riešení predkladaných účastníkmi v jednotlivých kolách súťaže, ako aj celkový priebeh projektu. Podujatia sa zúčastňujú účastníci projektu, neziskové organizácie, porotcovia i predošlých ročníkov spolu s podporovateľmi projektu.

Viktória Olléová