Prihlasovanie na krúžky

Prihlasovanie na krúžky je spustené od 14.9.2020 prostredníctvom EduPage.
Presný postup nájdete na konci tohto článku.

Ukončenie prihlasovania na krúžky – 28.9.2020.

Zoznam krúžkov 1. st ZŠ (pre zväčšenie, kliknite na obrázok)

 

Zoznam krúžkov 2. st ZŠ (pre zväčšenie, kliknite na obrázok)

 

Zoznam krúžkov GYM (pre zväčšenie, kliknite na obrázok)

 

Krúžky, ktoré organizačne zabezpečujú iné organizácie:

Numerika – krúžok bude v ponuke pre 2., 3. a 4. ročník. Je možné prihlásiť aj deti z 5. ročníka a v prípade, že nebude naplnená kapacita z nižších ročníkov, bude dieťa prijaté. Budeme sa snažiť organizovať deti tak, aby dochádzalo k čo najmenšiemu premiešavaniu detí z jednotlivých ročníkov a určite vytvoríme stabilné skupiny, ktoré sa nebudú meniť. Platba za krúžok bude 25,-€ mesačne. V prípade, že nebude možná prezenčná výuka, prejdeme na dištančnú formu krúžku. Numerika prezenčnou formou bude mať rozsah 60 minút (1 hodiny za týždeň), ak prejdeme na dištančnú formu, jedna lekcia bude trvať 30 minút, pretože deti rozdelíme do menších skupín. Takto zabezpečíme intenzívnejšiu výuku.

 

Organizácia krúžkov, ktoré zabezpečuje naša škola bude rešpektovať pripravované usmernenia, ktoré má vydať Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR k 1.10.2020. Platby za krúžok vychádzajú zo zverejneného Rozhodnutia riaditeľa č. 1/2020. Prvý krúžok pre dieťa bude bezplatný. Za každý ďalší krúžok v rozsahu 1 hodina týždenne sa bude platiť 5,- € za mesiac. Za krúžok v rozsahu 2 hodiny týždenne sa bude platiť 9,- € za mesiac. Predpis platby za krúžok Vám nastavíme v Edupage na prvý polrok. Napríklad, ak začneme krúžkovú činnosť v októbri, platba za prvý polrok bude 20,-€, následne za druhý polrok 25,-€. Na úhradu krúžku môžete použiť vzdelávací poukaz, ktorý je potrebné odovzdať do školy s tým, že oznámite, na aký krúžok ho plánujete použiť. Za vzdelávací poukaz odovzdaný škole Vám bude odrátaných 20,-€ z platby na celý školský rok.


Postup prihlásenia na krúžok prostredníctvom EduPage

1. Po prihlásení sa do EduPage kliknite na PRIHLASOVANIE.

 

 

2. Kliknite na PRIDELENÉ AKCIE NA VYPLNENIE.

 

 

3. Kliknite na PRIHLASOVANIE NA KRÚŽKY

 

4. Vyberte si požadované krúžky a kliknite POTVRDIŤ.