ISIC karta

Život žiaka sa stáva každým rokom nákladnejším. Na škole si to veľmi dobre uvedomujeme. Pre našich žiakov preto vydávame medzinárodný preukaz ISIC/EURO<26, ktorý je identifikačným preukazom žiaka našej školy. Preukaz Vám zároveň môže ušetriť desiatky až stovky eur.

S preukazom získava Vaše dieťa možnosť:

 1. denne šetriť svoje vreckové a učiť sa efektívne nakladať s financiami
 2. využiť vďaka preukazu zľavy na viac ako 150 000 miestach na Slovensku a vo svete. Napr. v kine, v autoškolách, pri nákupoch oblečenia, školských a športových potrieb, kníh, pri stravovaní, športovaní a cestovaní. Viac na www.isic.sk
 3. uplatniť si nárok na ISIC paušál s výhodným balíkom mobilných dát. Viac na www.isicpausal.sk
 4. uplatniť si nárok na celoročné cestovné poistenie http://isic.sk/poistenie-istotka
 5. mať jeden preukaz ako univerzálnu dopravnú kartu pre MHD, SAD aj vlakovú dopravu na žiacke cestovné po celom Slovensku a 75% zľavu na vlaky a medzimestské autobusy v Čechách celoročne, teda aj počas letných prázdnin (platí aj pre maturantov).
  Viac na www.isic.cz
 6. dobiť kredit na dopravu (SAD, MHD) alebo kúpiť mesačník na www.ubian.sk

V prípade záujmu bude potrebné najneskôr do 30.9.2020 spraviť nasledovné:

 

1. Uhraďte poplatok 20 € za vystavenie preukazu prevodom na účet IBAN SK63 1100 0000 0029 2688 1250

 • Pri úhrade je povinné uvádzať tieto identifikačné údaje platby (pre jej identifikáciu):
  • variabilný symbol, ktorý má každý žiak pridelený pre platby
  • do poznámky k platbe je vždy potrebné uviesť meno a priezvisko žiaka + názov školy
 • Vyplňte a podpíšte Prihlášku za člena - evidenčný list (je potrebné podpísať obe strany) a odovzdať ich v škole
 • Pripravte si 1 fotografiu žiaka (rozmer 25x25 mm), ktorá bude umiestnená na preukaz pri jeho prevzatí

2. Preukaz si budete môcť prevziať na recepcii školy.

Preukaz dostanete pripravený na použitie vo všetkých jeho funkciách. Až v ďalších rokoch sa platnosť preukazu predlžuje kúpou a nalepením známky ISIC (10 €) a sms-kou (3 €).

1. Zakúpte si známku do 30.9.2020 ISIC v hodnote 10€

 • Úhradu 10€ urobte prevodom na účet IBAN
 • Pri úhrade je povinné uvádzať tieto identifikačné údaje platby (pre jej identifikáciu):
  • IBAN: SK63 1100 0000 0029 2688 1250
  • Variabilný symbol, ktorý má každý žiak pridelený pre platby
  • Do poznámky je vždy potrebné uviesť meno a priezvisko žiakanázov školy

Známku ISIC si môžete neskôr prevziať na recepcii, alebo si známku ISIC objednajte jednoducho online na www.objednaj-preukaz.sk a bude Vám doručená domov. V tomto prípade sa k cene známky ešte priráta poplatok za doručenie.

 

2. Pošlite SMS (3€) na číslo 8844 v tvare TC medzera Priezvisko (uvedené na preukaze) medzera číslo čipu (uvedené na preukaze) a následne priložte preukaz k terminálu v škole alebo k verejne dostupnému terminálu, ich zoznam nájdete na www.preukazstudenta.sk.
V prípade, že vo vašom okolí nie je verejný terminál, stačí, ak si priložíte preukaz k terminálu v škole na začiatku nového školského roka.