Odpovede na otázky rodičov

Vážení rodičia,

reagujeme na Vaše otázky týkajúce sa karantény a pokúsime sa ich zodpovedať.

Niektoré otázky by mali byť nasmerované na RÚVZ, ktorý vydáva usmernenia týkajúce sa karantény a priebežne ich aktualizuje, a ktorými sa riadime aj my.

Odpovede nájdete na stránke ÚVZSR: https://www.uvzsr.sk/

Všetci žiaci 2. stupňa sú od 22.10. – 01.11.2020 v karanténe.

Rodič nie je v karanténe.

Rodič dohliada, aby dieťa dodržiavalo karanténu.

Čo sa týka pracovno-právnych vzťahov, rodič rieši tento problém so svojím zamestnávateľom podľa jeho pokynov, prípadne podľa dohody.

Karanténa je definovaná na stránke: https://korona.gov.sk/pdf/Pokyny_pre_obcanov.pdf

  1. Čo je karanténa (domáca izolácia)?
    1. Občan sa zdržiava prioritne doma.
    2. Nechodí do práce (školy).
    3. Vyhýba sa kontaktom s ľuďmi (vychádzky, nákup, venčenie psa obmedzuje na skoré ranné alebo večerné hodiny).

Pre zlé porozumenie textu sme opravili časť Karanténa na webovej stránke školy:

 

Karanténa

Prosíme rodičov, aby dohliadali na dodržiavanie karantény svojho dieťaťa, a aby sledovali jeho a svoj zdravotný stav, a v prípade príznakov na COVID-19 aby informovali o tejto skutočnosti RÚVZ v Martine a svojho lekára, ktorí Vás budú inštruovať o ďalšom postupe. RÚVZ nebude paušálne testovať žiakov. V prípade, že žiak/žiačka budú testovaní pozitívne na COVID-19, informujte nás o tejto skutočnosti.

zdroj: https://www.uvzsr.sk/, https://korona.gov.sk/pdf/Pokyny_pre_obcanov.pdf  

 

Veríme, že sme Vám dostatočne zodpovedali Vaše otázky a najbližšie dni prekonáme v zdraví.

S pozdravom

Mgr. Jozef Sopoliga
riaditeľ ESŠ

Mgr. Zuzana Ruttkayová
zástupkyňa riaditeľa 2. stupňa ESŠ