Nariadenia riaditeľa pre žiakov základnej školy a ich rodičov

Dňa: 29.10.2020

V zmysle Usmernenia MŠVVaŠ SR k postupu základných škôl v čase platnosti Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra 2020, zo dňa  27. 10. 2020 riaditeľ školy nariaďuje:

  1. Zákonný zástupca žiaka, ktorý navštevuje základnú školu predloží po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe dieťaťa do základnej školy Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Tlačivo upravené v zmysle Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra 2020 zverejní ministerstvo školstva na svojom webovom sídle. Základná škola nevyžaduje od zákonného zástupcu negatívny výsledok RT – PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID – 19.
  2. Na žiakov prvého stupňa základnej školy, ktorí majú nad 10 rokov a nevedia sa preukázať negatívnym výsledkom RT – PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID – 19, sa nevzťahuje bod A1 ods. 13 a bod A.2 ods. 11 Uznesenia vlády č. 678/2020 – teda nemôžu sa zúčastňovať prezenčnej výučby.

Mgr. Jozef Sopoliga, riaditeľ

Príloha: uznesenia vlády č. 678 z 22. októbra 2020 a uznesenie vlády 693/2020 z 28.10.2020

 


Uznesenie vlády č. 678 z 22. októbra 2020

Uznesenie vlády 693/2020 z 28.10.2020