Prechod na dištančnú formu vzdelávania – 4.A

Vážení rodičia,

riaditeľ Evanjelickej spojenej školy, M. R. Štefánika 19, Martin na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravia so sídlom v Martine a v zmysle § 54 od 2 zákona 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

prerušuje v triede 4.A prezenčnú formu vzdelávania od 25.11. 2020 do 30.11.2020
a zároveň daná trieda prechádza na dištančnú formu vzdelávania

 

podľa pokynov a usmernení triednej pani učiteľky ako aj usmernení uvedených v dokumente „Podmienky a formy dištančného vzdelávanie na Evanjelickej základnej škole v Martine, aktuálna verzia 26.10.2020“

Predpokladaný nástup do školy je 1.12.2020.

Pri návrate žiaka do školy zákonný zástupca predloží vyhlásenie o bezinfekčnosti.

 

Odôvodnenie:

V danej triede prechádzame na dištančnú formu vzdelávania z dôvodu Rozhodnutia RUVZ Martin o zákaze prevádzky.

Toto opatrenie robíme na základe rozhodnutia RÚVZ, v súlade s odporúčaniami Manuálu vydaného ministerstvom školstva pre daný typ školy, kde sa píše, že trieda prejde na dištančnú formu vzdelávania na obdobie, ktoré odporučí RÚVZ (spravidla 10 dní).

V manuáli vydanom ministerstvom školstva sa ďalej uvádza: Ak sa ochorenie COVID-19 potvrdí u zamestnanca, je  nutné vylúčiť zo školského procesu osoby v jeho úzkom kontakte.

 

Ďalšie informácie

  1. Žiakom bola nariadená karanténa z RÚVZ v Martine od 25.11.2020 do 30.11.2020. Žiadame Vás o dodržiavanie karantény žiakov.
  2. Žiaci sú z obedov odhlásení. V prípade, že majú žiaci záujem o výdaj obedov počas dištančného vzdelávania, je potrebné žiakov prihlásiť na obed cez edupage školy. Rodičia môžu obed vyzdvihnúť v čase od 11:00 do 13:30 hod. Obed im bude vydaný v jednorazovej nádobe z bočného (únikového) vchodu jedálne oproti Biblickej škole. Pri preberaní jedla musí mať rodič: kartičku stravníka, rúško, rukavice.
  3. Rodič má v prípade nariadenej karantény dieťaťa nárok na pandemické ošetrovné.

 

S pozdravom,
Mgr. Jozef Sopoliga
riaditeľ


Podmienky a formy dištančného vzdelávanie na Evanjelickej základnej škole v Martine, aktuálna verzia 26.10.2020
Podmienky nároku na pandemickú OČR a PN