Prechod 4.A triedy na prezenčnú formu vzdelávania

Vážení rodičia,

žiaci 4.A triedy nastupujú od 1.12.2020 do školy a budú sa vzdelávať

prezenčnou formou.

Pri nástupe do školy je potrebné doniesť
VYHLÁSENIE O BEZINFEKČNOSTI ŽIAKA podpísané zákonným zástupcom.