Prečo sme sa rozhodli pokračovať v dištančnom vzdelávaní

V Martine, 8.12.2020

 

Vážení rodičia, milí žiaci.

Chceme sa Vám poďakovať za vyplnenie dotazníka týkajúceho sa potencionálneho testovania, ako podmienky vstupu žiakov do školy a spustenia prezenčnej výučby. V tom čase sme sami nevedeli, aké budú podmienky možného návratu k prezenčnej výučbe. Zo strany vlády to bolo šité horúcou ihlou, informácie neboli dostupné alebo boli uverejňované na poslednú chvíľu.

Na dotazník, ktorý bol určený pre 2.stupeň našej základnej školy a gymnázia sme dostali 405 odpovedí. Približne 70% z Vás je ochotných dať seba a svoje dieťa otestovať, aby sme mohli opäť vyučovať v škole. Chceme sa Vám poďakovať za Vašu ochotu. Rovnako Vám chceme poďakovať za ochotu pomôcť so samotným testovaním. Väčšina z Vás sú za testovanie, niektorí z Vás sú proti. Viacero názorov bolo niekde uprostred – nesúhlasíte s testovaním z rôznych dôvodov, no napriek tomu ste ochotní ho podstúpiť.

Pri našom rozhodnutí sme zvažovali nielen Vaše názory a argumenty, ktoré ste nám poslali a ktorým sme venovali dostatočnú pozornosť, ale zvážili sme aj praktickú a organizačnú stránku znovuobnovenia prezenčného vyučovania v škole. Rovnako sme pozorne počúvali aj hlasy našich učiteľov.

 

Po zvážení všetkých argumentov a podmienok daných štátom sme sa rozhodli, že do Vianoc budeme pokračovať v dištančnom vzdelávaní na 2. stupni základnej školy a na gymnáziu.

 

Prv, než Vám zdôvodníme naše rozhodnutie, dovoľte nám vyjadriť naše presvedčenie o tom, že žiaci patria do škôl. To by malo byť prioritou nielen ministra školstva a vlády, ale pre celú spoločnosť.

Tu sú dôvody, ktoré nás viedli k tomuto rozhodnutiu:

1. Napriek tomu, že dištančná forma vzdelávania a online vzdelávanie podľa rozvrhu nie je plnohodnotnou náhradou za osobný kontakt s učiteľom a spolužiakmi, sme presvedčení, že to v našej škole máme nastavené dobre. Ak by sme to mali porovnať s inými školami, trúfame si povedať, že je to na výbornej úrovni. To, že to u nás môže takto fungovať, je nielen kvôli vybavenosti školy, ale aj vďaka spolupráci s rodičmi. Samozrejme, uvedomujeme si, že je tu priestor na zlepšenie. Určite však patrí poďakovanie všetkým učiteľom a rodičom za spoluprácu, trpezlivosť a konštruktívne podnety. Ocenenie patrí aj žiakom, že zvládajú aj takúto formu vzdelávanie napriek obmedzeniam, ktoré sú s ňou spojené.

2. Nezdá sa nám rozumné, aby takto nastavený systém dištančného vzdelávania bol zrušený kvôli nejakej “skúšobnej”, cca 5-dňovej verzii prezenčnej výučby. Je pravdou, že by sme mohli spoločne vyskúšať, či sme schopní organizačne zvládnuť testovanie na COVID-19 a tiež či sme schopní zvládnuť paralelnú prezenčnú a online výučbu, no zdá sa nám to ako veľký experiment na ľuďoch a zahrávanie si s ich dôverou.
Podmienky sú totiž nastavené tak, že by museli byť otestovaní učitelia, žiaci a jeden rodič. Zároveň keďže výsledky testu nesmú byť staršie ako 7 dní, znamenalo by to, že ak by sme chceli nechať školu otvorenú do Vianoc, museli by byť deti otestované 2-krát.
Realistický sa zdal byť plán, aby sme prešli na prezenčnú výučbu od pondelka 14.12. do piatka 18.12., čo je 5 pracovných dní. Následne cez víkend by museli byť znovu pretestovaní všetci zamestnanci, žiaci a rodičia kvôli tomu, aby sme mohli byť ďalšie 2 dni prezenčne v škole. To nedáva zmysel.

3. Testovacie kapacity v regióne sú momentálne nedostatočné. V Martine máme štyri existujúce odberné miesta, z toho dve majú testovacie kapacity približne 20 odberov denne. A zvyšné dve majú kapacitu najviac 250 osôb. Podľa Vami prejaveného záujmu by sme potrebovali otestovať viac ako 600 osôb. Pokryli by sme celé testovacie kapacity v súčasnosti funkčných odberných miest a žiaden iný záujemca by sa v ten deň nemohol testovať, muselo by to byť cez víkend. Aj tak by sme nepokryli Váš záujem.

4. Sme presvedčení, že do budúcna sa nevyhneme akejsi forme „hybridného vzdelávania“, t.j. či už preklápania medzi prezenčným a dištančným vzdelávaním, alebo súbehu prezenčného a onlinového vzdelávania (napr. pre neprítomných žiakov). Lenže zabezpečiť to plnohodnotne a okamžite k 14.12. nevieme. Budeme však robiť všetko preto, aby sme boli aj na takúto formu vzdelávania pripravení a ak sa situácia ani na jar nezmení, aby sme boli schopní takúto formu vzdelávania ponúknuť.

5. Jednoznačne nesúhlasíme s tým, aby odberné miesta prevádzkovala škola. Škola nie je (zo zákona) na toto určená a nemá takéto kompetencie. Vieme však spolupracovať na testovaní s odbernými miestami, ktoré sú na to určené.

6. Ak by prezenčná výučba bola do 18.12. a ak by došlo k potvrdeniu pozitívneho prípadu v škole, znamenalo by to pre mnohých karanténu, možno až do 28.12. a to asi nikto nechce.
Vážení rodičia a žiaci, chcem Vás požiadať o trpezlivosť a poďakovať za podporu, ktorú od Vás cítime. Raz sa tie školy budú musieť otvoriť! Verím, že to bude skoro a za prijateľnejších podmienok.

 

S pozdravom,
Jozef Sopoliga, riaditeľ