Vianočné prázdniny

Na základe rozhodnutia ministra školstva vianočné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých základných školách a stredných školách v termíne

od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021.

Vyučovanie začne 11.1.2021.