Otvorenie školy od 11. januára 2021

Vážení rodičia, milí žiaci.

V novom roku Vám chcem zaželať všetko dobré, aby ste si zachovali nádej napriek všetkým obmedzeniam, prekážkam a problémom, ktoré sú spojené s pandemickou situáciu na Slovensku. Prajem Vám, aby ste mali pevné zdravie a aby tento rok bol pre Vás dobrým rokom.

Dovoľte mi, aby som Vás informoval o podmienkach otvorenia školy podľa informácií, ktoré sme dostali z ministerstva školstva. Informácie máme zatiaľ iba z tlačového vyhlásenia ministra.


Materská škola

 • Od 11. januára bude otvorená materská škola pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry* a pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu. Podmienkou je preukázanie sa rodiča negatívnym testom nie starším ako 7 dní. Pretestovanie detí nevyžadujeme.
  Ohľadom záujmu o nástup do škôlky pošleme samostatne mail spolu s dotazníkom.
 • Od 18. januára bude materská škola otvorená pre všetky deti. Rezort školstva odporúča pretestovať rodičov aj zamestnancov, my budeme požadovať od rodiča preukázanie sa negatívnym testom.
 • Od 11. do 18. januára bude vyplácaná pandemická OČR pre rodičov detí, ktoré nenastúpia do školy.
 • Po ukončení lockdownu od 25. januára budú otvorené materské školy v štandardnom režime ako aj prvý stupeň základných škôl. Rezort školstva odporúča pre materské školy a prvý stupeň základnej školy pretestovanie zamestnancov a rodičov.

Keďže testovacie kapacity v meste sú nedostatočné a naša škola nie je najmenšia, zároveň je naším najvyšším záujmom dostať deti do školy, pracujeme na tom, aby sme zriadili mobilné odberové miesto, prípadne zazmluvnili testovacie kapacity na inom odbernom mieste. Predpokladáme, že by sme ho mohli mať zriadené najskôr od 16.1.2021. Dovtedy Vám odporúčame, aby ste využili verejné mobilné odberné miesta.

 

Zároveň je potrebné zdôrazniť, že tieto podmienky sú predbežné a závisieť budú od vývoja situácie. Lokálne podmienky navyše môže zmeniť alebo upraviť RÚVZ.

 

Základná škola a gymnázium

Od 11. januára

 • Od 11. januára budú všetky školy pokračovať dištančným spôsobom výučby.
 • Školský klub detí otvoríme iba pre deti zdravotníkov, ako aj pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry či pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu. Jednalo by sa o celodennú starostlivosť od 7:00 – 16:00. K tomu ešte pošleme samostatne mail spolu s dotazníkom pre rodičov detí z 1. stupňa základnej školy.
 • Od 11. do 18. januára bude vyplácaná pandemická OČR pre rodičov detí (do 11 rokov veku dieťaťa), ktoré nenastúpia do školy.

Od 18. januára

 • Od 18. januára sa obnoví aj vyučovací proces pre prvý stupeň základných škôl. Rezort školstva odporúča pretestovať rodičov aj zamestnancov, my budeme požadovať od rodiča preukázanie sa negatívnym testom rovnako ako aj od zamestnancov.
  Rodičia naďalej môžu v tomto čase ospravedlniť dieťa na 5 vyučovacích dní po sebe. V prípade potreby tak môže žiak ostať doma až do konca lockdownu.
 • Druhý stupeň základnej školy a gymnázium pokračujú vo vzdelávaní dištančne. Otvoríme iba končiace ročníky gymnázia, a to za predpokladu pretestovania žiakov a zamestnancov školy v závislosti na príslušnej vyhláške ÚVZ SR.

Od 25. januára

 • Po ukončení lockdownu od 25. januára budú otvorené materské školy v štandardnom režime ako aj prvý stupeň základných škôl. Rezort školstva odporúča pre materské školy a prvý stupeň základnej školy pretestovanie zamestnancov a rodičov.
 • Druhý stupeň základnej školy by mal prejsť na prezenčnú formu vzdelávania, pričom ÚVZ SR vyhláškou určí pretestovanie žiakov druhého stupňa základnej školy a zamestnancov školy.
 • Otvorené budú aj stredné školy, taktiež za podmienok pretestovania študentov a zamestnancov školy podľa vyhlášky ÚVZ SR. Aj z tohto dôvodu sa presunulo plošné pretestovania z pôvodného termínu 8. – 10. januára na 22. – 24. januára 2021.

Keďže testovacie kapacity v meste sú nedostatočné a naša škola nie je najmenšia, zároveň je naším najvyšším záujmom dostať deti do školy, pracujeme na tom, aby sme zriadili mobilné odberové miesto, prípadne zazmluvnili testovacie kapacity na inom odbernom mieste. Predpokladáme, že by sme ho mohli mať zriadené najskôr od 16.1.2021. Dovtedy Vám odporúčame, aby ste využili verejné mobilné odberné miesta.

 

Zároveň je potrebné zdôrazniť, že tieto podmienky sú predbežné a závisieť budú od vývoja situácie. Lokálne podmienky navyše môže zmeniť alebo upraviť RÚVZ.

 

Poznámka:
*Zástupca kritickej infraštruktúry sa myslí napr. zdravotný pracovník, policajt, vojak, hasič (viac nájdete v zákone č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre).

 

Všetky ďalšie informácie nájdete stránkach MINISTERSTVA

 

S pozdravom,
Jozef Sopoliga