Okresné kolo matematickej olympiády v šk. roku 2020/2021

Aj v tomto školskom roku sme riešili domáce kolo matematickej olympiády. Sme radi, že viacerí žiaci boli úspešní a postúpili do okresného kola.


V kategórii Z5 do okresného kola, ktoré sa konalo 27.1.2021, postúpilo 5 žiakov, z nich štyria sa zaradili medzi úspešných riešiteľov okresného kola MO a to Michal Maximilián Hošala (V.C) a Hugo Majdiš (V.A) dosiahli rovnaký počet bodov a umiestnili sa na 4. mieste, Matúš Papuščák (V.A) dosiahol 10. miesto a Rebeka Turčanová (V.A) 12. miesto.

 

V kategórií Z6 do okresného kola, ktoré sa konalo 31. 3. 2021, postúpilo 7 žiakov, z nich 5 žiakov bolo úspešných aj v tomto kole. Maxim Guillaume Delton (VI.A) obsadil krásne 4. miesto, Jakub Valaštík (VI.B) 6. miesto. Medzi úspešných riešiteľov okresného kola MO patrili aj Katarína Kunová (VI.A), Nela Spišáková (VI.A) a Laura Podhorská (VI.C).

 

V kategórií Z7 do okresného kola, ktorá sa konalo taktiež 31.3.2021, postúpili 3 žiaci, z nich 2 boli úspešnými riešiteľmi aj tohto kola a to Matúš Kolár (VII.B) dosiahol 6. miesto a Michal Balko (VII.A) pekné 11. miesto.

 

V kategórii Z9 sme mali zastúpenie z prvákov gymnázia. V okresnom kole, ktoré sa konalo 27.1.2021 nás reprezentovali 4 žiaci a všetci boli úspešní. Jakub Malý (1.BG) sa umiestnil na 4. mieste, Ružena Hlaváčiková (1.AG) na 6. mieste, Jerguš Sňahničan (1.BG) na 9. mieste a Peter Olajec (1.BG) na 12.mieste.

 

Tešíme sa, že hoci sme na dištančnom vzdelávaní, žiaci majú záujem pracovať na sebe, zlepšovať sa a prinášajú takéto pekné výsledky. Ďakujeme nielen žiakom, ale aj učiteľom, ktorí sa aj týmto žiakom venujú a sú im nápomocní.

Všetkým srdečne blahoželáme a prajeme im do ďalšieho štúdia veľa chuti a požehnania.

PaedDr. Renáta Hrkútová