Víťaz hlasovania o celoročnom sociálnom projekte

Počas prvých októbrových dní sa uskutočnilo hlasovanie za celoročný sociálny projekt. Zo štyroch navrhovaných subjektov vyberali organizačné zložky: ZRPŠ, žiaci gymnázia, žiaci 2. stupňa ZŠ a pedagogická rada.

Víťazným subjektom a a partnerom sociálneho projektu v šk. roku 2021/2022 sa stala Evanjelická spojená škola internátna Červenica pre hluchoslepé deti.

Tešíme sa na spoluprácu!