Srdcom vidíš, počuješ – Vianočná časť školského sociálneho projektu

V rámci sociálneho projektu „Srdcom vidíš, počuješ“ pomáhame v tomto školskom roku deťom a žiakom z Evanjelickej špeciálnej spojenej školy v Červenici. Vzdelávajú sa tam deti s kombinovaným postihnutím zraku aj sluchu, často aj s ďalšími postihnutiami. V škole, ktorá je v stredoeurópskom priestore unikátna, sa učí 29 žiakov. V adventnom období by sme im chceli pripraviť vianočné prekvapenie a poslať každému žiakovi školy darček podľa návrhov pani učiteliek z Červenice. Každá trieda našej školy si môže v tomto projekte zvoliť, ktorému žiakovi pripraví vianočný darček. Na príprave budeme pracovať do 15.12. Darčeky spoločne odvezieme a odovzdáme v druhej polovici decembra.

 

Z listu pani riaditeľky Ivety Krajčirovičovej:

„Hluchoslepota je charakterizovaná ako viacnásobné postihnutie, ktoré oberá osobu s týmto postihnutím o dva najcennejšie a najpotrebnejšie zmysly a bráni nám žiť plnohodnotný život medzi našimi rovesníkmi. Toto poškodenie zmyslov alebo ich úplná strata nás na prvý pohľad izoluje od všetkých zvukov i akéhokoľvek obrazu, ktorý bežní ľudia prijímajú ani si to neuvedomujúc. Berú to ako samozrejmosť. Žiaľ, my sme takúto možnosť od života nedostali. Osud nám do vienka nadelil batôžtek plný prekážok, s ktorými musíme denno-denne zápasiť. Okrem tohto postihnutia máme pridružené aj mentálne postihnutie stredného až ťažkého stupňa, v mnohých prípadoch aj postihnutie telesné, ADHD, autizmus a častokrát aj poruchy správania. Preto sme vzdelávaní v špeciálnej škole, ktorá rešpektuje naše postihnutie a naše potreby, pracovné tempo i našu náladovosť. Učia nás pani učiteľky, ktoré majú ukončené vzdelávanie zamerané na problematiku hluchoslepoty. Nie je to jednoduché, no sme Pánu Bohu vďační za všetko, čo smieme prežívať.


Napriek nášmu hendikepu aj my máme svoje sny, túžby a priania. A zvlášť si to uvedomujeme v tomto predvianočnom čase, kedy spolu s učiteľkami a vychovávateľkami zhotovujeme vianočné pozdravy, pečieme medovníky, ozdobujeme stromček, nacvičujeme vianočnú akadémiu. Sme radi, že na nás myslíte v tomto predvianočnom čase, a že ste prejavili ochotu pomôcť nám pri plnení našich snov. Vyslovujeme spoločne úprimné poďakovanie človeku, v ktorom zbĺkla myšlienka zrealizovať tento úžasný projekt.“