Informácie ohľadom doučovania ANJ

Vážení rodičia,

ďakujeme za váš záujem o doučovanie ANJ. V rámci našich možností chceme poskytnúť doučovanie všetkým žiakom, ktorí prejavili záujem.

Zatiaľ musíme doučovať skupiny po triedach. Nemôžeme miešať žiakov z rôznych tried. Neskôr to môžeme upraviť podľa možností.

Všetky ročníky okrem 4. ročníka budú mať doučovanie v novej budove v triedach na 3. poschodí. 4. ročník bude mať doučovanie v Pavilóne B.

Doučovanie začína o 14 hod a končí o 15:30 okrem 4.B triedy.


Pondelok:

Mgr. Jurechová doučuje 3.A v triede 6.A nová budova 3. poschodie
Mgr.S. Štítová doučuje 3.B v triede 6.B nová budova 3. poschodie
Mgr. Z. Bariakterevičová doučuje 3.C v triede 9.A nová budova 3. poschodie

Mgr. D. Vagaská doučuje 4.A (1.skupina) v Pavilóne B
Mgr. V. Bargarová doučuje 4.A (2.skupina) v Pavilóne B

Mgr. Ľ. Froľo doučuje 5.A v triede 5.A nová budova 3. poschodie
Mgr. T. Gulán doučuje 5.B v triede 5.B nová budova 3. poschodie
Mgr. Z. Lacková doučuje 5.C v triede 5.C nová budova 3. poschodie

Streda:
Mgr. M. Jurovcová doučuje 6.A (1. skupina) v triede 6.A nová budova 3. poschodie
Mgr. D.Bargarová doučuje 6.A (2. skupina) v triede 5.A nová budova 3. poschodie
Mgr. Z. Lacková doučuje 6.B v triede 6.B nová budova 3. poschodie

Mgr. Ľ.Froľo doučuje 7.A v triede gymnazistov 3.AG nová budova 3. poschodie vzadu

Mgr. D. Vagaská doučuje 7.B  v triede 5.C nová budova 3. poschodie
Mgr. Z. Bariakterevičová doučuje 7.C v triede gymnazistov 3.BG nová budova 3. poschodie vzadu

Mgr. T Gulán doučuje 8.A v triede gymnazistov vedľa zborovne nová budova 3. poschodie
Mgr Z. Jurechová doučuje 8.B v triede 5.B nová budova 3. poschodie
Mgr. S. Štítová doučuje 9.A v triede 9.A nová budova 3. poschodie

Štvrtok
Mgr. M. Jurovcová doučuje 4.B v ANJ Pavilón B od 13:30 do 15:00


S pozdravom Mgr. Ľuboš Froľo