Zbierka kníh pre deti a mládež prvého stupňa

Milí rodičia,
v rámci mesiaca kníh pripravujeme pre deti obnovenie knižnice pre prvý stupeň. Vzhľadom na to, že knižničný fond je výrazne zastaraný, radi by sme Vás požiadali o príspevok do našej knižnice.

 

Ako môžete pomôcť?
• Zakúpením a darovaním novej knihy
• Darovaním zachovalej knihy z Vašej knižnice

 

Knihy zozbierajú pani učiteľky v triedach. Školský knihovník ich na konci mesiaca pozbiera a umiestni do knižnice, ktorá bude prístupná všetkým žiakom prvého stupňa.

Do darovanej knihy/kníh vložte prosím lístoček s Vaším menom, alebo menom žiaka, aby sme mohli označiť, kto je jej darcom.

 

Pre inšpiráciu tu je pár autorov, ktorých deti rady čítajú: Babley A., Bass G., Brat R., Futová G., Glover D., Hawking S., Johnsson Rebeca, Kerekesová K., Kinney J., Kompaníková M., Kucharská Nikola, Lavagno E., Lazarová M. Macurová K., Mongredien S., Norton Liss, Papp L., Pichon L., Booney A., Šinkovicová Z., Šulc Petr, Webb H., Zavarská S., Walliams, Boyne J.

ĎAKUJEME