Hales Corners Lutheran – aktivity pre našich žiakov

Počas tohto týždňa absolvujú naši siedmaci a ôsmaci program zážitkovej výučby pozostávajúci z rôznorodých aktivít zameraných na rozvoj ich konverzačných schopností v anglickom jazyku. Program prebieha pod vedením amerických lektorov z partnerského cirkevného zboru @HalesCornersLutheran ktorým chceme aj touto cestou poďakovať za ich čas, ochotu a láskavosť s ktorou sa venujú našim žiakom.