Začiatok školského roka 2022/2023

Vážení rodičia a milí naši žiaci!

 

Školský rok 2022/2023 začneme 5. septembra 2022 (pondelok)
službami Božími v kostole.

 

  • O 8:30 hod. – žiaci 1. stupňa ZŠ a deti MŠ.
    Po skončení služieb Božích sa žiaci presunú do svojich kmeňových tried spolu s triednymi učiteľmi.
  • O 9:30 hod. – žiaci 2. stupňa ZŠ a žiaci gymnázia, žiaci sa stretávajú priamo
    v kostole.

Žiaci 2. – 5. ročníka gymnázia odchádzajú po skončení služieb Božích domov.

Žiaci 1. ročníka gymnázia budú písať vstupný test z anglického jazyka o 10:30 hod. v novej budove gymnázia. Je potrebné priniesť si vlastné písacie potreby.

 

Žiaľ vzhľadom na epidemiologické opatrenia sa na službách Božích môžu zúčastniť iba rodičia malých prváčikov základnej školy.

 

Obed pre žiakov 1. stupňa sa bude vydávať od 10:30 hod.
Obed pre žiakov 2. stupňa a EG sa bude vydávať od 11:00 hod.

 

Ranný ŠKD v tento deň nebude.
Popoludňajší ŠKD bude do 15:00 hod.

 

Veríme, že ste si počas letných prázdnin oddýchli a tešíte sa už do školy rovnako ako my. Máme radosť, že sa s Vami opäť stretneme!