Vyhlásenie o bezpríznakovosti pri nástupe žiakov do školy

Vážení rodičia,

 

prosíme Vás, aby ste v prvý deň pri nástupe do školy vypísali a podpísali písomné VYHLÁSENIE O BEZPRÍZNAKOVOSTI Vášho dieťaťa, ktoré pri príchode do školy odovzdá svojej triednej pani učiteľke, resp. pánovi učiteľovi. Vyhlásenie o bezpríznakovosti nájdete v prílohe.

 

Za porozumenie ďakujeme.