Stanovenie výšky a podmienok príspevkov zákonných zástupcov žiakov a detí ESŠ

Vážení rodičia.
Informujeme Vás o novom predpise Rozhodnutie riaditeľa – Stanovenie výšky a podmienok príspevkov zákonných zástupcov žiakov a detí Evanjelickej spojenej školy.

 

Nový predpis obsahuje niekoľko zmien, na ktoré by sme radi upozornili:

  1. Najvýznamnejšou zmenou je, že od 1.9.2022 zvyšujeme ceny všetkých stravných jednotiek na základe výsledku verejného obstarávania dodávky stravy.
  2. Z dôvodu zmeny legislatívy sme upravili podmienky školného pre predškolákov v Evanjelickej materskej škole. Suma školného pre predškolákov je 48,- €/mes.
  3. Znížili sme cenu novej dochádzkovej karty pre žiakov na 5,- €

Okrem uvedených zmien by sme radi upozornili na spoplatnenie krúžkovej činnosti na našej škole. Prvý krúžok majú žiaci zdarma a každý ďalší je spoplatnený sumou 5,- € (1 hod. týždenne), resp. 9,- € (2 hod. týždenne). Táto zmena už bola zapracovaná minulý školský rok, avšak poplatky sme nevyberali. Veríme, že tento rok už budú krúžky prebiehať naplno.

 


Stanovenie výšky a podmienok príspevkov zákonných zástupcov