Medzinárodný deň duševného zdravia

V utorok, 11.10.2022, sme na našej škole organizovali akciu ku príležitosti medzinárodného dňa duševného zdravia. Naši gymnazisti sa zúčastnili prednášky na tému Alkohol a mladiství, dozvedeli sa niečo nové o správnej životospráve, relaxácii, spánku, či vplyvu drog na na naše mentálne zdravie. Tiež sa oboznámili s linkami pomoci, na ktoré sa môžu obrátiť v prípade núdze, či psychickej podpory. Žiaci mali priestor vyjadriť svoje emócie, čo ich trápi a hlasovaním vybrať, komu budeme pomáhať v sociálnom projekte našej školy.

Toto všetko si pre nich pripravili naši žiaci seminára psychológie, sociálnej práce a žiaci peer ministry. Všetkým za ich usilovnú prácu ďakujeme.

 

Fotografie z medzinárodného dňa duševného zdravia.