Skrátené vyučovanie na 1. stupni – 6.12.2022

Dňa 6.12. 2022 bude vyučovanie na 1. stupni skrátené na 5 vyuč. hodín.

Školský klub detí je v tento deň len do 13:30 hod.

Prosíme o skoré vyzdvihnutie detí!

Za pochopenie ďakujeme!