Online večerná škola „BEZPEČNOSŤ ÚDAJOV DETÍ NA INTERNETE“

Dobrý deň všetkým,

Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch si Vás dovoľuje pozvať na online podujatie:

 

Bezpečnosť údajov detí na internete. Čo zdieľajú deti na internete a aké to môže mať následky?

ktoré sa bude konať dňa

23. februára 2023 v čase od 17:30 do 19:00 hod.

Lektorka: Mgr. Ing. Ivana Draškovič, z Úradu na ochranu osobných údajov SR

Link na podujatie (Zoom): https://us06web.zoom.us/j/88187687312

 

Dostupnosť informácií všetkého druhu zažíva teraz najväčší rozmach, čo je skvelé, ale na druhej strane aj kybersvet má svoju odvrátenú stránku. Každá informácia, napr. aj fotka, ktorú môže Vaše dieťa zdieľať na internete, má potenciál k zneužitiu alebo úniku. Je dôležité, aby deti pochopili, aké údaje a informácie je vhodné v tomto priestore zdieľať.

Budeme sa tešiť na vašu účasť!

Mgr. Oľga Kubíková
Koordinátor ochrany detí pred násilím | Oddelenie podpory ochrany detí pred násilím | Sekcia rodiny