Dotácia na stravovanie

Vážení rodičia.
Od 1.5.2023 dochádza k zmene v poskytovaní dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa. Uvedená dotácia sa týka len detí v poslednom ročníku MŠ a žiakov v ZŠ. Ide o tzv. obedy zadarmo. O poskytovanie tejto dotácie musí rodič dieťaťa požiadať.

 

Postup je nasledovný:
V Edupage v časti Žiadosti/Vyhlásenia podáte Žiadosť o dotáciu na stravu – NÁVRATKA

 

Žiadosť vyplňte do 10.4.2023