Požehnanú Veľkú noc

Milí priatelia, rodičia, učitelia a žiaci, nech Vás veľkonočné sviatky naplnia pokojom
a radosťou z toho, že Ježiš vstal z mŕtvych, porazil smrť a dal nám nádej večného života, ako hovorí apoštol Pavol:

 

Smrť, kde je tvoje víťazstvo? Smrť, kde je tvoj osteň? (1Kor 15,54). 

 

Dovoľte mi zaželať Vám požehnanú Veľkú noc.
Jozef Sopoliga