Dočasné prerušenie prevádzky EMŠ

Vážení rodičia,

zriaďovateľ Evanjelickej spojenej školy, M. R. Štefánika 19, Martin, Východný dištrikt Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, Hlavná 137, Prešov vydáva rozhodnutie v súlade s §150a, odsek 2) písmeno a) zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní

 

dočasne prerušuje prevádzku
Evanjelickej materskej školy, Divadelná 19, Martin org. Zložka Evanjelickej spojenej
školy dňa 15. mája 2023 (pondelok)

 

zo závažných organizačných dôvodov – aktualizačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov.

Výchovno-vzdelávací proces bude obnovený 16. mája 2023 (utorok).

Ďakujem za porozumenie.

S pozdravom,

Peter Petrovič MA, BEd (Hons)
zástupca riaditeľa školy pre MŠ