Záujem o stravu 2023/2024

Drahí rodičia, stravníci.

Ak máte záujem o stravu v šk. roku 2023/2024, prosíme Vás o vyplnenie

nasledovného dotazníka.