Prerušenie prevádzky EMŠ vo štvrtok 31.8.2023

Vážení rodičia,
zriaďovateľ Evanjelickej spojenej školy, M. R. Štefánika 19, Martin, Východný dištrikt Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku, Hlavná 137, Prešov vydáva rozhodnutie v súlade s §150a, odsek 2) písmeno a) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a

 

dočasne prerušuje prevádzku Evanjelickej materskej školy,
Divadelná 19, Martin, org. zložka Evanjelickej spojenej školy,
dňa 31. augusta 2023 (štvrtok)
zo závažných organizačných dôvodov.

 

Výchovno-vzdelávací proces bude obnovený 4. septembra 2023 (pondelok).