Začiatok školského roka 2023/2024

Vážení rodičia a milí naši žiaci!

Školský rok 2023/2024 začneme 4. septembra 2023 (pondelok)
službami Božími v kostole.

O 8:30 hod. – žiaci 1. stupňa ZŠ a deti MŠ.
Po skončení služieb Božích sa žiaci presunú do svojich kmeňových tried spolu s triednymi učiteľmi.

O 9:30 hod. – žiaci 2. stupňa ZŠ a žiaci gymnázia.
Žiaci sa stretávajú priamo v kostole.

Žiaci 1. ročníka gymnázia budú písať vstupný test z anglického jazyka o 10:30 hod. v novej budove gymnázia. Je potrebné priniesť si vlastné písacie potreby.

Žiaci 2. – 5. ročníka gymnázia odchádzajú po skončení služieb Božích domov.

Obed pre žiakov 1. stupňa sa bude vydávať od 10:30 hod.
Obed pre žiakov 2. stupňa a EG sa bude vydávať od 11:00 hod.

Ranný ŠKD v tento deň nebude.
Popoludňajší ŠKD bude do 15:00 hod.

Veríme, že ste si počas letných prázdnin oddýchli a tešíte sa už do školy rovnako ako my. Máme radosť, že sa s Vami opäť stretneme!