ZRPŠ

Evanjelická základná škola
11.9. 2023 o 15:30
plenárne ZRPŠ v Biblickej škole, potom budú triednicke ZRPŠ v triedach

Evanjelická materská škola
13.9.2023 o 16:00
v materskej škole

Evanjelické gymnázium

19.9. 2023 o 15:30
plenárne ZRPŠ v Biblickej škole, potom budú triednicke ZRPŠ v triedach