Ponuka krúžkovej činnosti ZŠ + GYM

Prihlasovanie na krúžkovú činnosť prebieha prostredníctvom formulára od 7.9.2023 do 14.9.2023.

 

1. stupeň ZŠ v školskom roku 2023/2024

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR 1. – stupeň

 

Vedúci krúžku Názov krúžku Popis
a cieľ 
činnosti
Deň
v týždni
Čas
začatia
Čas
ukončenia
Miesto
konania
Martin Pilát Minihádzaná 1 Krúžok je zameraný na rôzne pohybové hry, loptové hry zamerané na hádzanú. Pondelok 13:30 14:30 Zborový dom
Martin Pilát Minihádzaná 2 Krúžok pre 3. 4. a 5. rocnik je zameraný na rôzne pohybové a loptové hry – najmä hádzanú. Pondelok 14:45 15:45 Zborový dom
Marek Raček Futbal 1.- 4. ročník Radosť z hry futbalu. Streda 14:00 15:00 Telocvičňa
Renáta Rusková Robotika Krúžok zameraný na rozvíjanie zručností žiakov v oblasti programovania, robotiky a lego robotiky. Cieľom krúžku je rozvíjanie predstavivosti žiakov, budovanie základov programovania prostredníctvom učenia zážitkom. Štvrtok 14:30 15:30 Miestnosť INF v hlavnej budove.
Gréta Piršelová NUMERIKA
pokročilí 3.-4. ročník
Mentálna aritmetika – kurz rýchlopočítania spamäti, ktorá buduje schopnosť logicky uvažovať, pomáha koncentrovať pozornosť, cibrí pamäť a predstavivosť. 1 hodina týždenne za mesačný poplatok 25€.

Video

Utorok 14:00 15:00 ESŠ MT hlavná budova
Lucia Benčaťová NUMERIKA
začiatočníci 2.-3. ročník

Mentálna aritmetika – kurz rýchlopočítania spamäti, ktorá buduje schopnosť logicky uvažovať, pomáha koncentrovať pozornosť, cibrí pamäť a predstavivosť. 1 hodina týždenne za mesačný poplatok 25€.

Video

Pondelok 13:30 14:30 ESŠ MT hlavná budova
Katarína Olejárová Akadémia Mateja Tótha Krúžok bude prebiehať 2 krát do týždňa platiť sa bude 30 eur/ mesiac. Ak bude dieťa navštevovať krúžok 1 krát do týždňa platba bude 20 eur za mesiac. V prípade choroby bude platba znížená. Streda 15:00 16:00 Telocvičňa
Piatok 13:30 14:30
Katarína Olejárová Veselá veda pre 1. a 2. ročník ZŠ Zaujímavé pokusy z fyziky, chémie a biológie na mieru deťom na 1. stupni ZŠ
14 lekcií za polrok /1 lekcia trvá 60 min/
Každá lekcia na inú tému. Prihlasovať sa je potrebné na www.veselaveda.sk. Tento krúžok sa realizuje a je spoplatnený podľa podmienok roganizátora – Veselá veda.
Pondelok 14:15 15:15 Pavilon B
Ivova Smiešková Lego robotika s angličtinou Cieľom je rozvíjať digitálne zručnosti, prehlbovať vedomosti v oblasti STEAM, zdokonaľovať anglický jazyk, precvičovať jemnú motoriku, rozvíjať tvorivosť, predstavivosť, logické a matematické myslenie. Cieľová skupina: 1. – 4. ročník. Prihlášky a informácie: Kockovňa, PaedDr. Ivona Smiešková, PhD. 0903 153 097 Utorok 13:30 15:00 Zborový dom
Andrej Letrik Kondičný tréning Info a podmienky
v prezentácii:
Prezentácia
Video
Dohodou Priestory MT Coach

 

Na krúžky Veselá veda a Lego robotika s angličtinou je potrebné sa prihlasovať u organizátora podľa informácií uverejnených v ponuke.

2. stupeň ZŠ v školskom roku 2023/2024

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR – 2. stupeň

Vedúci krúžku Názov
krúžku
Popis
a cieľ 
činnosti
Deň
v týždni
Čas
začatia
Čas
ukončenia
Miesto
konania
Jana Kollárová Robotika, programovanie v Minecraft (začiatočníci, 5. a 6. ročník) Robotika s Lego, programovanie s Minecraft Education Pondelok 14:00 15:00 PC prízemie
Janka Majherová Robotika pre pokročilých Krúžok je zameraný na rozšírenie zručností pre prácu s robotickými stavebnicami a prípravu na súťaže v robotike Streda 15:00 16:00 PC prízemie
Michal Štubňa Volejbalový krúžok Zlepšenie HČJ vo volejbale. Pre žiakov EG a tiež žiakov 2.stupňa ZŠ. Štvrtok 14:45 15:45 Telocvičňa
Anna Trúsiková Príprava na prijímacie pohovory z matematiky 8. a 9. ročník Pripraviť žiakov na prijímacie pohovory z matematiky.
Pozn. Deň a čas sa upresní podľa dohody a počtu žiakov.
Streda 14:55 15:55 Hlavná budova
Štvrtok 14:00 15:00
Štvrtok 15:00 16:00
Andrej Letrik Kondičný tréning Info a podmienky
v prezentácii:
Prezentácia
Video
Dohodou Priestory MT Coach

 

Gymnázium v školskom roku 2023/2024

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR – Gymnázium

Vedúci krúžku Názov
krúžku
Popis
a cieľ 
činnosti
Deň
v týždni
Čas
začatia
Čas
ukončenia
Miesto
konania
Jana Bosáková Peer ministry 2 Rovesnícka sluzba na gymnáziu. Štvrtok 13:05 15:05 Peer ministry centrum
Jana Bosáková Peer ministry 3, 4, 5 Rovesnícka sluzba na gymnáziu. Buddy program. Piatok 13:30 15:30 Peer ministry centrum
Roman Minek Debatný krúžok Rozvíjať u žiakov schopnosť verejne debatovať. Žiaci sa budú zúčastňovať aj súťaží v debatovaní. Streda 14:45 16:00 Hlavná budova ESS
Martin Štubňa Fyzika (1. – 3. roč) Príprava na súťaže TMF, FO. Motivácia žiakov pre prírodné vedy. Štvrtok 14:45 16:15 Fyz. laboratórium
Martin Štubňa Fyzika (maturanti) Príprava na maturitu – experimentovanie, príprava na prijímacie pohovory, príprava na súťaže. Streda 7:00 7:45 Fyz. laboratórium
Zuzana Lacková Anglická gramatika Rozšírené vzdelávanie gramatiky s cieľom zlepšenia úrovne zručností písania a hovorenia. Utorok 14:00 15:00 Hlavná budova ESS
Benjamin Chandler Creative Writing & Drawing Creative writing and drawing, culminating in the publication of our school creative arts magazine „Visions“. Tuesday 14:00 15:00 Art room
Martin Uhrin Automatizácia Programovanie automatizačných procesov (PLC a Arduino). Podľa dohody 15:00 17:00 Robotické centrum
Michal Štubňa Volejbalový krúžok Zlepšenie HČJ vo volejbale. Štvrtok 14:45 15:45 Zborový dom
Zuzana Gombárska Matematika Príprava na matematickú olympiádu. Streda 15:00 16:00 EGMT – 5.AG
Roman Minek,
Ivana Ďuricová
Akadémia veľkých diel Diskusia o veľkých dielach (literatúra, film, hudba, obraz, filozofia). Štvrtok 14:45 16:15 Hlavná budova ESS
Ľudmila Brtáňová Doučovanie anglického jazyka Cieľom je pomôcť študentom získať a upevniť vedomosti z gramatiky ANJ a precvičiť rozprávanie v ANJ. Štvrtok 14:00 15:00 Hlavná budova ESS
Zuzana Gombárska Matematika – TSP Riešenie testov TSP v rámci prípravy na prijímacie skúšky v ČR. Štvrtok 15:00 16:00 EGMT – 5.AG
Dramatický krúžok Nácvik a prezentácia divadelných predstavení. Raz za 2 týždne v piatok alebo podľa dohody 15:00 17:00 Hlavná budova ESS – HUV