Spoznajte Holandský vzdelávací systém

Srdečne pozývame širokú verejnosť na prednášku o HOLANDSKOM školskom systéme.

Tešíme sa na vás.