Zmena výšky školného

Vážení rodičia.

K 01.09.2024 budeme upravovať výšku školného v Evanjelickej materskej škole a v Evanjelickom gymnáziu:

Nové školné bude nasledovné:

  • Evanjelická materská škola 90,00€ mesačne (pôvodné školné 75,00 €)
  • Evanjelická materská škola (povinné predprimárne vzdelávanie) 58,00 € mesačne (pôvodné školné 48,00 €)
  • Evanjelická základná škola 540,00€ / školský rok (školné zostáva nezmenené)
  • Evanjelické gymnázium 680,00€ / školský rok (pôvodné školné 630,00 €)
  • Školský klub detí 300,00€ / školský rok (školné zostáva nezmenené)

Zdôvodnenie:
Finančné príspevky zákonných zástupcov používame na potreby spojené s výchovou a vzdelávaním žiakov a pobytom detí, na úhradu mzdových, prevádzkových a kapitálových výdavkov Evanjelickej spojenej školy. Príspevok nezahŕňa náklady vynaložené na stravné, ubytovanie a cestovné výdavky žiaka.

 

K zvýšeniu poplatkov v Evanjelickej materskej škole sme pristúpili po piatich rokoch. Od posledného zvýšenia došlo k vysokej inflácii, zvýšeniu cien energií a zákonnému zvýšeniu platov v školstve.

V Evanjelickom gymnáziu pristupujeme k zvýšeniu školného z dôvodu vysokých cien energií v posledných rokoch, nedoplatok za energie za rok 2023 uhradila Nadácia kresťanského vzdelávania, za čo jej ďakujeme. Ďalším dôvodom je, že náš školský vzdelávací program obsahuje hodiny nad rámec štátneho vzdelávacieho programu, ktoré boli v predchádzajúcich rokoch financované z grantu z prostriedkov EÚ.

 

Naďalej bude v platnosti aj súčasný systém zliav – súrodenecké zľavy, prospechové štipendiá a zamestnanecké zľavy. Podrobnosti sú zverejnené na školskom webe.

 

Dávame do pozornosti aj možnosť požiadať o zníženie školného z dôvodu nepriaznivej finančnej situácie v rodine, o ktoré je potrebné požiadať každoročne. Pre budúci školský rok sme tento termín predĺžili do 31.8.

 

Ďakujeme za porozumenie.
Jozef Sopoliga
riaditeľ školy