Prerušenie vyučovania v 7. ročníku

Vážení rodičia,

z dôvodu vysokej chorobnosti žiakov 7. ročníka  prerušujeme vyučovanie od 8.12 do 9.12.2022 (2 dní).
Nástup žiakov bude v pondelok 12.12.2022.
Obedy sú žiakom automaticky odhlásené, v prípade, že máte záujem obed odobrať, je potrebné si ho prihlásiť.
Rozhodnutie riaditeľa školy Vám bude zaslané neskôr.
Ďakujeme za porozumenie a prajeme pevné zdravie!
S pozdravom.
Mgr. Zuzana Račeková
zástupkyňa riaditeľa školy pre ZŠ

Prerušenie vyučovania v 1. ročníku

Vážení rodičia,

z dôvodu vysokej chorobnosti žiakov 1. ročníka a tiež pedagógov vyučujúcich v tomto ročníku 
 
prerušujeme vyučovanie od 8.12 do 12.12.2022 (5 dní).
Nástup žiakov bude v utorok 13.12.2022.
Obedy sú žiakom automaticky odhlásené, v prípade, že máte záujem obed odobrať, je potrebné si ho prihlásiť.
Rozhodnutie riaditeľa školy Vám bude zaslané neskôr.
Ďakujeme za porozumenie a prajeme pevné zdravie!
S pozdravom.
Mgr. Zuzana Račeková
zástupkyňa riaditeľa školy pre ZŠ

Skrátené vyučovanie na 1. stupni – 6.12.2022

Dňa 6.12. 2022 bude vyučovanie na 1. stupni skrátené na 5 vyuč. hodín.

Školský klub detí je v tento deň len do 13:30 hod.

Prosíme o skoré vyzdvihnutie detí!

Za pochopenie ďakujeme!

Riaditeľské voľno

Riaditeľ Evanjelickej spojenej školy, M. R. Štefánika 19, Martin na základe § 150 ods. 5) zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytuje

 

žiakom Evanjelickej základnej školy a
žiakom Evanjelického gymnázia v Martine
riaditeľské voľno dňa 18. 11. 2022.

 

Odôvodnenie:
Toto voľno sa poskytuje z organizačných dôvodov.

Medzinárodný deň duševného zdravia

V utorok, 11.10.2022, sme na našej škole organizovali akciu ku príležitosti medzinárodného dňa duševného zdravia. Naši gymnazisti sa zúčastnili prednášky na tému Alkohol a mladiství, dozvedeli sa niečo nové o správnej životospráve, relaxácii, spánku,

Čítať celý článok