Jarná brigáda

Brigada-WEB (1)

Novinky pod nosom

Rada školy – voľby

Vážení rodičia.

Rade školy končí funkčné obdobie a preto pripravujeme nové voľby zástupcov rodičov do Rady školy.

Za každú organizačnú zložku – materská škola, základná škola a gymnázium je potrebné do Rady zvoliť po jednom zástupcovi.

Jarný zber papiera

zber

JARNÝ ZBER PAPIERA bude na našej škole prebiehať v termíne od 10.04. do 10.05.2017. Odvážený a zviazaný papier s menom a triedou žiaka nechávajte prosím vo vstupnej hale Zborového domu. Ďakujeme! Upozornenie: Do zberu papiera patrí kancelársky papier, noviny,časopisy, kartón, knihy.

Výsledky prijímacích skúšok zo dňa 30. 03. 2017 – aktualizované 31. 03. 2017

Výsledky prijímacích skúšok zo dňa 30. 03. 2017

Výzva na podanie návrhu: Grafický návrh loga ESSMT a tvorba dizajn manuálu pre školu

mala ruza simple

Srdečne Vás pozývame na podanie grafického návrhu loga pre Evanjelickú spojenú školu v Martine a na tvorbu dizajn manuálu pre celú školu. Všetky podmienky súťaže, kritériá hodnotenia, termíny a zároveň aj popis inštitúcie – zadávateľa sú v priloženej výzve podrobne rozpísané.

Vyzva_logo a dizajn manual ESSMT

Prilohy_vyzvy_logo a dizajn manual ESSMT

 

 

Pracovné ponuky

Portrait of smart teacher pointing at blackboard and looking at schoolkids in classroom

Naďalej sa rozširujeme a preto hľadáme nových spolupracovníkov na nasledovné pozície. Pre viacej informácií si kliknite na požadovanú pozíciu.

Učiteľ/ka na 1. stupni ZŠ

Vychovávateľ/ka v školskom klube detí

Sociálny projekt

Spojme sa pre radost-RGB

Zápis do evanjelickej materskej školy

Zapis EMS-150
Podmienky prijatia.

Do materskej školy sa prijímajú deti na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Žiadosť je k dispozícii u zástupkyne riaditeľa pre EMŠ alebo na webovej stránke www.essmt.sk v časti „materská škola/dokumenty“.

Zápis do 1. ročníka základnej školy

Zapis EZS-web

Žiadosť o prijatie do EZŠ

ADRESA

Evanjelická spojená škola

M. R. Štefánika 17

036 01 Martin
E-MAIL

essmt(at)essmt.sk
TELEFÓN

+421 43 324 0074

+421918 395 516