ADRESA

Evanjelická spojená škola

M. R. Štefánika 17

036 01 Martin
E-MAIL

ezsmt@ezsmt.sk
TELEFÓN

+421 43 324 0074

+421918 395 516