Zbierka materiálnej pomoci pre deti z Detského domova v Necpaloch a náhradné rodiny

Zbierka-RGB

Milí rodičia a žiaci,
radi by sme Vás poprosili, či by ste sa nám pomohli so zbierkou pre deti z Detského domova v Necpaloch a deti v náhradnej starostlivosti (adoptované deti, pestúnska starostlivosť alebo profesionálne rodiny).

Na zelenom plagáte je zoznam potrebných vecí (môžu to byť použité), ktoré sme spísali od 10 rodín z Martina a detského domova. Tieto môžete prinášať ráno do 8:00 hod. do novej budovy ESŠ v termíne od 3. do 10. apríla.

Spísali sme aj zoznam školských pomôcok pre tieto deti.

Venujte svoje 2% Nadácii kresťanského vzdelávania

2-perc-TVbanner

Aj tento rok môžete rozhodnúť kam pôjde časť z vašich daní, ktoré zaplatíte štátu. Dávame Vám do pozornosti možnosť darovať 2% z Vašich daní Nadácii kresťanského vzdelávania, ktorá mohla v minulom roku vďaka tomu podporiť rekonštrukciu priestorov novej budovy Evanjelickej spojenej školy v Martine sumou 10 478,98 €.

Za všetky Vaše dary Vám vyslovujeme úprimné ĎAKUJEME!

Predvyplnené tlačivá k darovaniu 2% si môžte stiahnuť tu:
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov
Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%)

 

 

Sociálny projekt

Spojme sa pre radost-RGB

Zápis do evanjelickej materskej školy

Zapis EMS-150
Podmienky prijatia.

Do materskej školy sa prijímajú deti na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Žiadosť je k dispozícii u zástupkyne riaditeľa pre EMŠ alebo na webovej stránke www.essmt.sk v časti „materská škola/dokumenty“.

Projekt na podporu našej školy

Screen shot 2017-03-01 at 20.36.49
Prosím dajte hlas projektu našej školy Relax & Fun. Ďakujeme!

Zápis do 1. ročníka základnej školy

Zapis EZS-web

Žiadosť o prijatie do EZŠ

Výzva na predloženie cenovej ponuky pre zákazku

Výzva na predloženie cenovej ponuky pre zákazku: Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu “ROZŠÍRENIE PRIESTOROVÝCH KAPACÍT EVANJELICKEJ MATERSKEJ ŠKOLY V MARTINE“ (prieskum trhu k zákazke s nízkou hodnotou)

Výzva na predkladanie ponúk

Valentínska párty

Valentin

POZOR zmeny v darovaní 2% z dane

zmena

Vážení rodičia,
sme vďační za Váš každoročne rastúci záujem o podporu našej školy prostredníctvom darovania 2% z dane pre Nadáciu kresťanského vzdelávania, ktorá ich v plnej výške poukazuje našej škole. Tieto prostriedky nám pomáhajú zlepšovať materiálno-technické vybavenie škôlky, základnej školy i gymnázia. Chceme Vás upozorniť na nasledovné zmeny v legislatívnych podmienkach pre darovanie 2%:

Psychosociálna podpora a zvyšovanie povedomia v súvislosti s migračnou krízou

vf_logo_color_72

Migračná kríza je veľmi horúca téma v poslednej dobe. Hoci je relatívne malý počet utečencov na území krajín V4, prichádza k výraznému nárastu xenofóbie prejavujúcej sa vo vyjadrovaní a správaní. Aktuálna situácia prináša veľa nezodpovedaných otázok a nedorozumení, ktoré je potrebné riešiť. Rozhodli sme sa byť v tejto veci aktívni. Vďaka Vyšehradského fondu, štyri mimovládne organizácie zo štyroch rôznych krajín spolupracujú pri poskytovaní psychosociálnej podpory a zvyšovaní povedomia o migračnej kríze. ADRA Česká republika, ADRA Slovensko spolu s Evanjelickou spojenou školou v Martine, Polish Medical Mission a Hungarian Baptist Aid spolupracujú pri organizovaní prezentácií na základných a stredných školách v Českej republike, na Slovensku a v Maďarsku a konferencií v Bratislave a Krakove. Všetky aktivity sú zamerané na vzdelávanie a prevenciu proti netolerancii a xenofóbii. Taktiež sú nápomocné pri zvládnutí integračného procesu utečencov. Výmena skúseností na medzinárodnej úrovni je veľkou výhodou, pretože nám umožňuje sa učiť od seba navzájom, a tým situáciu zvládnuť lepšie. Projekt bude prebiehať od januáru 2017 a bude ukončený v októbri 2017.

Viac informácií o donorovi a partneroch projektu môžete nájsť na nasledujúcich webových stránkach:

www.visegradfund.org
www.adra.cz
www.adra.sk
www.pmm.org.pl
www.baptistasegely.hu
www.ezs.essmt.sk

ADRESA

Evanjelická spojená škola

M. R. Štefánika 17

036 01 Martin
E-MAIL

essmt(at)essmt.sk
TELEFÓN

+421 43 324 0074

+421918 395 516