Bubnovali sme za práva detí

Vyše 300 študentov našej školy sa v sprievode učiteľov zhromaždilo v pondelok 20. novembra na Divadelnom námestí v Martine aby sa zapojili do 4. Ročníka celoslovenskej akcie Bubnovačky „Aby bolo deti lepšie počuť.“ 

Akcia sa konala vo viacerých slovenských mestách pod záštitou Koalície pre deti Slovensko pri príležitosti 18. novembra – Európskeho dňa ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním, 19. novembra – Svetového dňa prevencie týrania a zneužívania detí a 20. novembra – Svetového dňa detí vyhláseného organizáciou UNICEF, počas ktorého si svet pripomína prijatie medzinárodného Dohovoru o právach dieťaťa. Počas minulých ročníkov bubnovalo spolu viac ako 8000 detí a dospelých. Minulý rok to bolo 4112 detí a 412 dospelých v 36 mestách/obciach na celom Slovensku.

Hlavnou myšlienkou Bubnovačky je „Aby bolo deti dobre počuť“ a preto študenti bubnovaním a transparentmi snažili upriamiť pozornosť verejnosti na problémy, ktoré ich trápia.

Prítomným účastníkom sa prihovoril aj Bohdan Hroboň z Centra kresťanského vzdelávaniaktorý ich povzbudil týmito slovami: „Ozvite sa, keď vám niekto ubližuje, a kričte, keď vidíte, že niekto ubližuje iným deťom. A keď vyrastiete, nezabudnite, čo ste ako deti cítili a nedovoľte, aby sa deťom kdekoľvek a akokoľvek ubližovalo.“

Na celkové zhodnotenie martinskej Bubnovačky sme sa spýtali aj pani učiteľky Katky Jakubcovej, ktorá bola hlavnou iniciátorkou tohto podujatia Tento školský rok je naša škola hrdým nositeľom označenia Škola ktorá mení svet. V rámci tohto projektu učíme žiakov v škole aj na mimoškolských akciách ako sa stať aktívnymi občanmi. Bubnovačka prispela k tomu, ako nebyť  len prizerajúcim sa krivdám, zvlášť neprávostiam páchaných na deťoch, vo svojom blízkom okolím, či dať najavo nesúhlas s krivdami vo svete. Forma bubnovačky, viac-menej robenia veľkého hluku, bola žiakom tiež veľmi blízka. Dúfam, že sa do projektu zapojíme aj v budúcnosti.“ 

Dušan Haško