Víťaz hlasovania o celoročnom sociálnom projekte

Počas prvých októbrových dní sa uskutočnilo hlasovanie za celoročný sociálny projekt. Zo štyroch navrhovaných subjektov vyberali organizačné zložky: ZRPŠ, žiaci gymnázia, žiaci 2. stupňa ZŠ a pedagogická rada.

Víťazným subjektom a a partnerom sociálneho projektu v šk. roku 2021/2022 sa stala Evanjelická spojená škola internátna Červenica pre hluchoslepé deti.

Tešíme sa na spoluprácu!

Zber papiera

Opäť Vám ponúkame možnosť zapojiť sa do jesenného zberu papiera, ktorý organizujeme v spoluráci s firmou Brantner.

Troch najusilovnejších žiakov čakajú hodnotné ceny.

Ďakujeme, že nám aj takýmto spôsobom pomáhate chrániť životné prostredie!

  •  Papier prineste pred vchod do novej jedálne zviazaný, odvážený s napísaným menom žiaka a triedou
  • V prípade väčšieho množstva papiera (nad 50 kg)Vás veľmi pekne prosíme o jeho odovzdanie priamo v zbernom dvore firmy Brantner na Bambuskách a doniesť triednemu učiteľovi potvrdenie o jeho odovzdaní s uvedeným množstvom, menom žiaka a názvom našej školy.
  • Traja žiaci s najväčším množstvom papiera budú odmenení

Základná škola – ponuka krúžkov

Vážení rodičia.
Prihlášku Vášho dieťaťa do záujmového krúžku prosím vyplňte prostredníctvom Google formuláru do 13.9.2021. Formulár Vám zašleme 8.9.2021.
Činnosť krúžkov bude začínať 20.9.2021.

 

Pre zväčšenie kliknite na obrázok

 

 

 

Dopravné

Škola poskytuje príspevok na dopravu žiaka základnej školy a dieťa materskej školy, ktoré plní povinné predprimárne vzdelávanie…

Čítať celý článok

Prečo a ako rozdeľujeme triedy a ročníky do jednotlivých budov.

Vážení rodičia,
dovoľte nám, aby sme reagovali na Vaše podnety a vysvetlili situáciu okolo rozdeľovania tried do budov. Táto situácia sa nám nestala prvýkrát, už minulý školský rok v októbri sme vyjadrili stanovisko a vysvetlenie: Prečo a ako rozdeľujeme triedy a ročníky do jednotlivých budov.

Na doplnenie tohto vysvetlenia chceme ešte povedať, že aj napriek tomu, že vyučovanie v minulom školskom roku bolo vo väčšine času realizované dištančnou formou, ak sme otvorili prezenčne niektoré ročníky, vždy sme sa ich snažili umiestniť do hlavnej budovy.

Čítať celý článok

Dôležité informácie k testovaniu

Vážení rodičia.

Skôr, ako Vám pošleme detailnejšie informácie k otvoreniu školského roka by sme Vás chceli informovať, že v školskom roku 2021/22 podľa informácií Ministerstva školstva nebude testovanie žiakov povinné. Zatiaľ sú k dispozícii dve možnosti dobrovoľného testovania. Na obe je potrebné sa vopred prihlásiť.

Čítať celý článok