Pomoc ukrajincom – NEWS

Priatelia, kolegovia, rodičia,

 

podarilo sa nám zabezpečiť priestory na Komunitné centrum pre UA v MT tu:

MV SR, Pavla Mudroňa 45, 036 01 Martin, 49.063453, 18.919257 (je to 4-poschodová kancelárska budova na Mudroňke, na ľavej strane, tesne pred OC Galéria). V týchto priestoroch vytvárame priestor pre stretávanie a socializáciu ukrajinských mamičiek a detí, a tiež priestor, kde so môžu vyzdvihnúť potrebné veci, ktoré im akútne chýbajú. Identifikovali sme nasledovné (viď dolu), pričom zbierku o obuv a oblečenie rozšírime v najbližších dňoch.

Čítať celý článok

Zbierka kníh pre deti a mládež prvého stupňa

Milí rodičia,
v rámci mesiaca kníh pripravujeme pre deti obnovenie knižnice pre prvý stupeň. Vzhľadom na to, že knižničný fond je výrazne zastaraný, radi by sme Vás požiadali o príspevok do našej knižnice.

 

Ako môžete pomôcť?
• Zakúpením a darovaním novej knihy
• Darovaním zachovalej knihy z Vašej knižnice

 

Knihy zozbierajú pani učiteľky v triedach. Školský knihovník ich na konci mesiaca pozbiera a umiestni do knižnice, ktorá bude prístupná všetkým žiakom prvého stupňa.

Do darovanej knihy/kníh vložte prosím lístoček s Vaším menom, alebo menom žiaka, aby sme mohli označiť, kto je jej darcom.

 

Pre inšpiráciu tu je pár autorov, ktorých deti rady čítajú: Babley A., Bass G., Brat R., Futová G., Glover D., Hawking S., Johnsson Rebeca, Kerekesová K., Kinney J., Kompaníková M., Kucharská Nikola, Lavagno E., Lazarová M. Macurová K., Mongredien S., Norton Liss, Papp L., Pichon L., Booney A., Šinkovicová Z., Šulc Petr, Webb H., Zavarská S., Walliams, Boyne J.

ĎAKUJEME

Priatelia, žiaci, rodičia,

Záleží nám na ľuďoch, ktorí sú aktuálne na úteku. Sami to nezvládneme, a preto sme v spojení s ďalšími inštitúciami, s ktorými chceme spoločne priložiť ruku k dielu.

 

Aktuálne to pre nás znamená, že v prvom kole vidíme ako najadresnejšiu pomoc prostredníctvom zbierky, ktorú vyhlásila naša cirkev, pretože vieme, že je v priamom kontakte s ľuďmi, ktorí akútne túto pomoc potrebujú. Prosíme vás, aby ste práve túto formu pomoci podporili.

Čítať celý článok

Riaditeľské voľno

V Martine, 21. 2. 2022

Riaditeľ Evanjelickej spojenej školy, M. R. Štefánika 19, Martin na základe § 150 ods. 5) zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytuje žiakom organizačnej zložky Evanjelického gymnázia,

 

riaditeľské voľno dňa 3. a 4. 3. 2022.

Čítať celý článok