Prváčikovia – prvý deň

V pondelok 4.9.2023 ranný ŠKD NEBUDE a preto žiaci prídu rovno do kostola na Služby Božie o 8:30 hod.

Prváci sedia v kostole so svojimi rodičmi a po skončení Služieb Božích idú s rodičmi do tried v sprievode svojich triednych učiteľov. Triedni učitelia budú rodičov informovať o

Čítať celý článok

Prerušenie prevádzky EMŠ vo štvrtok 31.8.2023

Vážení rodičia,
zriaďovateľ Evanjelickej spojenej školy, M. R. Štefánika 19, Martin, Východný dištrikt Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku, Hlavná 137, Prešov vydáva rozhodnutie v súlade s §150a, odsek 2) písmeno a) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a

 

dočasne prerušuje prevádzku Evanjelickej materskej školy,
Divadelná 19, Martin, org. zložka Evanjelickej spojenej školy,
dňa 31. augusta 2023 (štvrtok)
zo závažných organizačných dôvodov.

 

Výchovno-vzdelávací proces bude obnovený 4. septembra 2023 (pondelok).

Zoznam pomôcok pre prvákov

  • Prezuvky so svetlou podrážkou
  • Vrecúško na TSV- tepláky, mikina, tričko, ponožky, tenisky alebo cvičky s bielou nešmykľavou podrážkou,
  • Vrecúško alebo box na VYV- obrus, zástera, vodové farby anilínové, plastová nádobka na vodu, štetce rôznej veľkosti, plastelína, voskovky, handrička, tyčinkové lepidlo, výkresy 20 ks A3 + 20 ks A4, farebný papier sada,
  • Peračník – 3 ks ceruzka trojhranná, guma, strúhadlo, trojhranné pastelky 12 ks, nožnice s oblou špičkou
  • Na všetky pomôcky a veci je potrebné napísať meno dieťaťa

Zošity si zabezpečí triedny učiteľ a budú hradené z triedneho fondu.

Prevádzka recepcie školy počas prázdnin

OTVORENÁ
v čase 8:00 – 15:00 hod.
3. 7. 2023 – 14. 7. 2023
7. 8. 2023 – 31. 8. 2023


ZATVORENÁ
z dôvodu čerpania dovoleniek
17. 7. 2023 – 4. 8. 2023