Riaditeľské voľno

Riaditeľ Evanjelickej spojenej školy, M. R. Štefánika 19, Martin na základe
§150 ods. 5) zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

poskytuje žiakom
I., II., III. a IV. ročníka Evanjelického gymnázia
riaditeľské voľno dňa 27. 05. 2024 (1 deň).

Odôvodnenie
Školské vyučovanie v Evanjelickom gymnáziu, M. R. Štefánika 19, Martin
je prerušené z organizačných dôvodov – maturitné skúšky.

 

S pozdravom

Mgr. Jozef Sopoliga
riaditeľ školy

Výsledky prijímacieho konania na Evanjelickú spojenú školu – org. zložka Evanjelické gymnázium, školský rok 2024/2025


Výsledky prijímacieho konania na Evanjelickú spojenú školu,
M. R. Štefánika 19, Martin – org. zložka Evanjelické gymnázium, školský rok 2024/2025

 


Ak bol uchádzač prijatý na vzdelávanie v strednej škole, uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie najneskôr do troch pracovných dní, t.j. do 22.5.2024.


Poďakovanie – dobré veci sa udiali.

Milí rodičia, žiaci, deti, kolegovia a kolegyne,
vďaka všetkým vám sa podarila dobrá vec a náš spoločný školský priestor je teraz omnoho krajší. Brigáda v stredu 8.5. 2024 nám pripomenula, aké dobré je, keď ľudia spolupracujú. Bola to vydarená akcia, lebo prišlo veľa ochotných ľudí.

Čítať celý článok