Ako vybaviť veci v škole, vyzdvihnutie osobných vecí

Vážení rodičia a žiaci,

Škola je v týchto dňoch zatvorená a je pristupná iba v obmedzenom režime. Ak potrebujete vybaviť administratívne veci, dohodnite si prosím termín stretnutia telefonicky alebo mailom s príslušným učiteľom, triednym učiteľom alebo administratívnym pracovníkom.

Čítať celý článok

Prerušenie vyučovania

Na základe nariadenia zriaďovateľa Evanjelickej spojenej školy, M. R. Štefánika 19, Martin, ktorým je Východný dištrikt ECAV, Hlavná 137, Prešov,

dočasne prerušujem vyučovanie

na našej škole vo všetkých stupňoch vzdelávania a školských zariadeniach: v Evanjelickej materskej škole, Evanjelickej základnej škole a Evanjelickom gymnáziu v Martine, školskom klube detí a všetkých krúžkoch školy od utorka 10.3. 2020.

Toto prerušenie vyučovania sa vydáva aj na základe informácií Ústredného krízového štábu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Krízového štábu mesta Martin, ktorý vydal k tomu stanovisko na webovej stránke: https://martin.sk/martin-prijima-nove-opatrenia-s-ohladom-na-koronavirus-covid-19/d-70465/p1=1049

Všetky deti a žiaci sú odhlásení zo stravovania v školskej jedálni.

O ďalšom postupe a opätovnom začatí vyučovania Vás budeme informovať prostredníctvom mailu, webovej stránsky školy www.essmt.skhttps://essmt.edupage.org/.

Jozef Sopoliga
riaditeľ
0905517181

Pokyny na ošetrenie člena rodiny

Rodičia a zákonní zástupcovia  detí  majú možnosť využiť na toto obdobie ošetrenie člena rodiny podľa pokynov, ktoré nájdete tu:

POKYNY

Usmernenie z Ministerstva školstva pre rodičov, ktorí sa vracajú do školy z dovolenky v Taliansku

Vážení rodičia,
na základe aktuálnych informácií o výskyte koronavírusu a jeho výskyte v Taliansku, po konzultáciách s regionálnym hygienikom RUVZ so sídlom v Martine, Vám oznamujeme nasledovný postup:

  1. V prípade, že sa vraciate z dovolenky v Taliansku z oblastí: Toskánsko, Sicília, Lombardia, Benátsko, Emilia Romagna, Piemont, Lazio, Trentino Alto Adige, Liguria, po príchode na Slovensko (domov) kontaktujte odborných pracovníkov oddelenia epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Martine na telefónnom čísle: 0902 740 766.
  2. V prípade, že sa u Vás vyskytnú príznaky respiračného ochorenia – kontaktujte telefonicky svojho ošetrujúceho lekára (nechoďte do čakárne!) a odborných pracovníkov oddelenia epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Martine na telefónnom čísle: 0902 740 766.
  3. Po príchode domov odporúčame sledovanie symptómov choroby po dobu 14 dní a dodržiavanie opatrení podľa usmernenia odborných pracovníkov oddelenia epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Martine.
  4. Ide o odporúčania pre rodičov žiakov, ktorí sa vracajú z Talianska, nakoľko vzniesli obavy o ohrozenie zdravia svojich blízkych
  5. K dnešnému dňu neboli rozhodnutím regionálneho hygienika nariadené žiadne opatrenia, ani karanténa.
  6. Odborní pracovníci oddelenia epidemiológie usmerňujú občanov, ktorí zavolajú na uvedené číslo, v intenciách odporúčaní/usmernení uverejnených na webe ÚVZ SR, žiadnu karanténu nenariaďujú.
  7. Všetky uvádzané body majú charakter odporúčania s kladením dôrazu na zodpovednosť tých osôb (vrátane rodičov detí), ktoré sa vracajú z rizikových oblastí za svoje zdravie a zdravie svojich blízkych.

Usmernenie MŠVVaŠ pre školy a školské zariadenia ohľadne šírenia koronavírusu

Aktuálne informácie.

Odporúčania pre cestovateľov.

Za školu: Mgr. Jozef Sopoliga, riaditeľ

Hókus pókus v našej škôlke

Tmavá brada, biely plášť, že by to bol Mikuláš? Nie nie milí rodiča, dňa 13.02.2020 nás prišiel navštíviť pán učiteľ M. Štubňa. Ktorý nám zábavnou a zážitkovou formou ukázal svoje majstrovstvo fyziky. Stôl plný zaujímavých vecí a predmetov, nás zaujal a v očakávaní sme ani nedýchali čo sa bude diať.

Čítať celý článok