Category Archives: Nezaradené

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

Riaditeľské voľno – 24.01.2020

O Z N A M

Na základe § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a podľa § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z. z.

Vás informujeme o udelení

riaditeľského voľna

dňa  24.01.2020

pre žiakov Evanjelickej základnej školy a žiakov Evanjelického gymnázia
z dôvodu organizovania medzinárodnej MarMUN konferencie a interného vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov školy.

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE – Odborná literatúra

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov organizácie : Evanjelická spojená škola
Sídlo organizácie: M. R. Štefánika 19,  036 01 Martin
IČO: 42224055
DIČ: 2023664170
Štatutárny zástupca: Mgr. Jozef Sopoliga, riaditeľ školy
Telefón: +421 43 324 19 71
Elektronická pošta: office@essmt.sk


Odborná literatúra


Výzva na predkladanie ponúk odborná literatúra

Príloha č.2 – Návrh uchádzača na plnenie kritérií – odborná literatúra

Príloha č.3 – Kúpna zmluva – odborná literatúra

 

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE – Výpočtová technika

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov organizácie : Evanjelická spojená škola
Sídlo organizácie: M. R. Štefánika 19,  036 01 Martin
IČO: 42224055
DIČ: 2023664170
Štatutárny zástupca: Mgr. Jozef Sopoliga, riaditeľ školy
Telefón: +421 43 324 19 71
Elektronická pošta: office@essmt.sk


Výpočtová technika – notebook, desktop, monitor, multifunkčné zariadenie, grafický tablet


ESS – výzva na predkladanie ponúk – vypočtová technika

Príloha č. 1 Návrh uchádzača na plnenie kritérií

Príloha č. 2 Kúpna zmluva

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE – Viacúčelové športové ihrisko

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov organizácie : Evanjelická spojená škola
Sídlo organizácie: M. R. Štefánika 19,  036 01 Martin
IČO: 42224055
DIČ: 2023664170
Štatutárny zástupca: Mgr. Jozef Sopoliga, riaditeľ školy
Telefón: +421 43 324 19 71
Elektronická pošta: office@essmt.sk


Viacúčelové športové ihrisko


ESS – výzva na predkladanie ponúk

Príloha č.1 – Projektová dokumentácia

Príloha č.2 – Evanjelická škola MARTIN – výkaz výmer

Príloha č.3 – Návrh na plnenie kritérií

Príloha č.4 – Čestné vyhlásenie k účasti vo VO

Príloha č.5 – Zmluva o dielo – multifunkčné ihrisko

Prípravný kurz na prijímacie skúšky

Milí záujemcovia o prípravný kurz na prijímacie skúšky,
kurz začína v sobotu 11.1. 2020 od 8.00 do 12.00 v priestoroch Biblickej školy na Memorandovom námestí.
Zopár dôležitých informácií:
– prineste si prezúvky, písacie potreby, zošity
– budete rozdelení do dvoch skupín, jedna skupina bude mať 4 hodiny SJL a druhá skupina 4 hodiny MAT
– prineste si občerstvenie, pitie
– ďalšie termíny stretnutí sú: 18.1., 25.1., 8.2., 15.2., 7.3., 14.3., 21.3
Tešíme sa na Vás!

Návrh loga pre Rodičovské združenie ESŠ MT

Vážení rodičia, milé deti, žiaci a študenti,

Evanjelická spojená škola Martin má nové logo, ktoré inšpirovalo nás, rodičov, že by aj naše združenie mohlo mať niečo podobné. Preto vyhlasujeme SÚŤAŽ O LOGO Rodičovského združenia ESŠ MT s týmito podmienkami:

1) logo sa má odvíjať od loga ESŠ MT
2) môže, ale aj nemusí byť farebné
3) max. 3 farby
4) návrh musí byť vyhotovený aj v čierno-bielej verzii
5) doručenie na e-mail: rodicovskezdruzenie@essmt.sk alebo na recepciu školy (budova Gymnázia)
6) termín do 12.1.2020

V prílohe plagátik o súťaži, ktorý bude zverejnený v triedach.

Víťazný návrh bude odmenený!
A to zážitkom v hodnote 30€ – večera alebo lístok do divadla, kina, na športové podujatie, vstupné do Arény alebo iné podľa vlastného výberu výhercu.
Na konci januára sa stretnú rodičia – zástupcovia každej triedy a rozhodnú o víťaznom návrhu.

Tešíme sa!
Výbor Rodičovského združenia

Návod na vytvorenie RODIČOVSKÉHO účtu na EduPage

Rodičia žiakov si môžu v rámci informačného systému EduPage vytvoriť rodičovský účet.
Na rozdiel od žiackého účtu, cez rodičovské konto vie rodič PODPISOVAŤ známky a ak má v škole viac detí, tie sú mu automaticky priradené a nemusí ich ručne prihadzovať.

Postup pri vytváraní rodičovského účtu.

V mobilnom telefóne si otvorte EduPage aplikáciu.

1. Kliknite si na PRIHLÁSIŤ SA.

2. Kliknite NEVIEM PRIHLASOVACIE MENO ALEBO HESLO

3. Kliknite na VYŽIADAŤ HESLO

4. Vyplňte mail rodiča, ktorý je u nás v systéme.

4. Na tento mail Vám príde mail, kde bude link na vytvorenie nového hesla.

5. Po vytvorení nového hesla, prepnite sa späť do EduPage aplikácie 

6. Do mena vyplňte váš mail a heslo dajte to, čo ste si vytvorili.

HOTOVO

Vianočné večierky

Office 365 pre študentov našej školy

Office 365 je prístupný IBA v ONLINE VERZII cez webový prehliadač pre žiakov, ktorí majú vytvorený emailový účet v našej škole (napr. jozkomrkvicka@essmt.sk). 

ADRESA

Evanjelická spojená škola

M. R. Štefánika 19

036 01 Martin
E-MAIL

essmt(at)essmt.sk
TELEFÓN

+421 43 324 19 71