Category Archives: Nezaradené

Návšteva partnerov z USA

V novembri sme na našej škole privítali návštevu z Hales Corners Lutheran Church & School, Wisconsin, ktorá je jednou z našich partnerských škôl v USA. Zástupkyňa riaditeľa Crissy Peterson, učiteľka science Jana Horn a učiteľka hudby Amy Kurz prišli v rámci bilaterálnej  spolupráce, aby sa bližšie zoznámili s našou školou, jej špecifikami a fungovaním. Súčasťou ich programu boli aj návštevy vybraných vyučovacích hodín na 1. a 2. stupni ZŠ a v MŠ, kde v úlohe pozorovateľov pomáhali pri zlepšovaní kvality výučbu angličtiny na našej škole. V rámci každoročnej akcie Ochutnajte ameriku odprezentovali dlhoročnú spoluprácu ich školy s našou v podobe organizovania J-Campu pre žiakov 2. stupňa našej školy, ktorý organizujeme práve s Hales Corners Lutheran Church.

Dana Bednárová

LIKE pre rozvoj robotiky

Dlhodobý náskok našej školy vo facebookovom hlasovaní o grant 3000 EUR z nadácie ZSE je preč.
Rozhodnúť môže jeden Like! Možno práve ten Váš 🙂 Klik na foto a až potom Like.

https://www.facebook.com/nadaciazse/photos/a.2446768772307480/2446769458974078/?type=3&theater

Pomôže aj zdieľanie a preposlanie výzvy na podporu priateľom a známym.

HLASOVANIE KONČÍ 10.11.2019

Ďakujeme za Váš čas a ochotu pomôcť!

Sociálny projekt – Giving week

Nosiť môžete v ranných hodinách pred vyučovaním do Zborového domu za vchodové dvere.

Míľa nádeje

Ľudia behajú z rozličných dôvodov. My sme v stredu 23. októbra vybehli na trať kvôli nádeji. Nádeji pre rodinu trojročného Jurka, ktorý bojuje s vážnou chorobou. S nádejou v Božiu moc sa za nich modlíme. A s nádejou, že komunitu ESŠ v Martine tvoria ľudia s dobrým a ochotným srdcom, sme zorganizovali beh s názvom Míľa nádeje. Zapojili sa všetky deti z materskej školy, základnej školy a gymnázia, učitelia, rodičia. Na tratiach rôznych dĺžok nešlo o meranie síl, nehľadali sme víťazov a najrýchlejších bežcov. Chceli sme spojiť sily a formou štartovného vyzbierať peniažky pre Jurkovu rodinu.

Viacúčelové športové ihrisko – verejne obstarávanie

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov organizácie : Evanjelická spojená škola
Sídlo organizácie: M. R. Štefánika 19,  036 01 Martin
IČO: 42224055
DIČ: 2023664170
Štatutárny zástupca: Mgr. Jozef Sopoliga, riaditeľ školy
Telefón: +421 43 324 19 71
Elektronická pošta: office@essmt.sk


Viacúčelové športové ihrisko


ESS – výzva na predkladanie ponúk

Príloha č.1 – Projektová dokumentácia

Príloha č.2 – Evanjelická škola MARTIN – výkaz výmer

Príloha č.3 – Návrh na plnenie kritérií

Príloha č.4 – Čestné vyhlásenie k účasti vo VO

Príloha č.5 – Zmluva o dielo – multifunkčné ihrisko

Informácie ohľadom ISIC karty

Všetky potrebné informácie ohľadom kariet ISIC nájdete v priloženom PDF dokumente.

Míľa nádeje

Dňa 23.10.2019 o 10:00 organizuje naša škola akciu s názvom Míľa nádeje. Ide o beh detí z EMŠ, žiakov EZŠ a EGMT, učiteľov všetkých stupňov a rodičov, ktorí prijmú pozvanie. Beh má vyjadriť podporu rodine našich zamestnancov, ktorej dieťa bojuje s onkologickým ochorením a zároveň ukázať, že šport je formou prevencie chorôb. Zbierka pre rodinu trojročného Jurka bude realizovaná formou štartovného vo výške 1,- Euro. Kto by však chcel prispieť vyššou sumou, môže tak urobiť pri registrácii pred behom. Behať sa bude na dvoch miestach: Areál ESŠ, kde pobežia deti z EMŠ a žiaci 1. stupňa EZŠ a ihrisko pri SPŠ MT, kde pobežia žiaci 2. stupňa a gymnazisti.

Školská kvapka krvi

11. októbra sme pokračovali v sérii spoločných odberov krvi pod názvom Školská kvapka krvi. Teší nás, že záujem o túto spoločnú akciu z radov študentov, rodičov i zamestnancov školy neustále narastá, o čom svedčí zatiaľ najvyššia účasť. Okrem všeobecnej ochote pomôcť, tým ktorí to potrebujú mali niektorí z nás
aj individuálnu motiváciu.

4. večer svetovej literatúry a jazykov

Pozývame všetkých učiteľov, žiakov, ich rodičov i známych na akciu spojenú s predajom kníh. Predaj kníh nebude realizovaný prostredníctvom predajcov ako predchádzajúce roky, ale študenti môžu knihy, ktoré nepotrebujú, doniesť a tie budeme predávať, všetci návštevníci si ich môžu kúpiť za symbolickú sumu, tie ktoré zostanú darujeme školám a knižniciam, ktoré ich potrebujú a budú im slúžiť.
Knihy môžu študenti nosiť počas tohto a budúceho týždňa a nechať ich v knižnici, vydelíme tam priestor a krabice, do ktorých ich môžu dávať.

Jesenný zber papiera

Väčšie množstvá je možne odovzdať priamo v zbernom dvore firmy Brantner na Bambuskách a doniesť triednemu učiteľovi potrdenie o jeho odovzdaní s uvedeným množstvom, menom žiaka a názvom našej školy.

Ďakujeme, že nám aj takýmto spôsobom pomáhate chrániť životné prostredie!

ADRESA

Evanjelická spojená škola

M. R. Štefánika 19

036 01 Martin
E-MAIL

essmt(at)essmt.sk
TELEFÓN

+421 43 324 19 71