Jarný zber papiera 2019 – Vyhodnotenie

V termíne od 1.5.2019 – 26.5.2019 vyhlásila spoločnosť Brantner Fatra s.r.o. už desiaty ročník súťaže v zbere papiera pre materské a základné školy v okrese mesta Martin. Do súťaže sa prihlásilo 17 škôl medzi ktorými nechýbala ani naša škola, ktorá prispela takmer 6 tonami papiera. 18. júna spočnosť Brantner Fatra s.r.o. zverejnila vyhdonotenie jarného zberu.

Vyhodnotenie súťaže za našu školu: 

  1. miesto:  Mirko Adamčík 4.A  1220 kg
  2. miesto: Agáta Talapková 2.A, 560 kg
  3. miesto: Barborka Kosoňová 1.A, 482 kg

Výhercom gratulujeme a všetkým zúčastneným ďakujeme, že nám aj takýmto spôsobom pomaháte chrániť životné prostredie!

Celkové vyhodnotenie všetkých zúčastnených škôl nájdete tu:

http://www.brantnerfatra.sk/sk/nasa-firma/aktuality/aktuality-2019/jarny-zber-papiera-2019-vysledk

1. miesto

2. miesto

3. miesto

Moderné technológie na našej škole

Svet moderných technológií napreduje veľmi rýchlo a je veľmi ťažké odhadnúť, ako bude vyzerať o 15 – 20 rokov. Jedna z oblastí sa ale stále viac dostáva do popredia, a to je robotika. Už teraz je zrejmé, že sa roboty v rôznych podobách stanú súčasťou nášho pracovného i súkromného sveta. Je teda predpoklad, že trh práce si bude vyžadovať stále viac ľudí schopných vytvárať takéto technológie. Napriek tomu je len veľmi málo škôl, kde sa robotike deti venujú, aj to len na krúžkoch mimo štandardných hodín informatiky. Na našej škole k tomu ale chceme pristúpiť inak.

Čítať celý článokModerné technológie na našej škole

Spolupracujeme s IT špecialistami z praxe

Prechádzame z priemyselnej do digitálnej doby. Slovensku momentálne chýba 10 000 kvalifikovaných IT pracovníkov. Digitálne technológie sú súčasťou sveta dospelých i detí. Na našej škole vnímame informatiku ako jeden z dôležitých nástrojov, ktorý pripravuje deti na reálny život a zároveň ich aj baví.
Jedným z učiteľov informatiky na evanjelickom gymnáziu je IT špecialista z priemyselnej praxe Ing. Martin Reho. Automatizácii v priemyselnej výrobe sa profesionálne venuje už 20 rokov ako konzultant firmy Siemens v rámci svojej vlastnej firmy.

Čo konkrétne robia žiaci v rámci krúžku aplikovanej informatiky a automatizácie?:
„Študenti sa postupne zoznamujú so základmi automatizácie prostredníctvom logických modulov Logo od firmy Siemens, ktoré sú univerzálne použiteľné v priemysle i ako súčasť technického zariadenia budov. Okrajovo riešime konkrétne problémové úlohy z praxe, v rámci ktorých dávam študentom do popredia priemyselnú automatizáciu. To im umožňuje vytvoriť si ucelenejšiu predstavu o štúdiu na technickej vysokej škole. Súčasťou predmetu je aj exkurzia – návšteva vybraného priemyselného závodu (automobilky Kia Motors Slovakia). Predmet je prínosom najmä v spájaní programovacích jazykov, matematiky, fyziky a základov automatizácie. Teoretické vedomosti a praktické zručnosti, ktoré na tomto predmete študenti získajú, im v budúcnosti určite prinesú konkurenčnú výhodu pri ich ďalšom štúdiu na technických smeroch alebo pri uplatnení na trhu práce. Som rád, že vedeniu školy záleží na rozširovaní obzorov a predstavivosti študentov, ktoré tento predmet podporuje.“