Návšteva partnerov z USA

V novembri sme na našej škole privítali návštevu z Hales Corners Lutheran Church & School, Wisconsin, ktorá je jednou z našich partnerských škôl v USA. Zástupkyňa riaditeľa Crissy Peterson, učiteľka science Jana Horn a učiteľka hudby Amy Kurz prišli v rámci bilaterálnej  spolupráce, aby sa bližšie zoznámili s našou školou, jej špecifikami a fungovaním. Súčasťou ich programu boli aj návštevy vybraných vyučovacích hodín na 1. a 2. stupni ZŠ a v MŠ, kde v úlohe pozorovateľov pomáhali pri zlepšovaní kvality výučbu angličtiny na našej škole. V rámci každoročnej akcie Ochutnajte ameriku odprezentovali dlhoročnú spoluprácu ich školy s našou v podobe organizovania J-Campu pre žiakov 2. stupňa našej školy, ktorý organizujeme práve s Hales Corners Lutheran Church.

Dana Bednárová

Sociálny projekt – Giving week

Nosiť môžete v ranných hodinách pred vyučovaním do Zborového domu za vchodové dvere.

Míľa nádeje

Ľudia behajú z rozličných dôvodov. My sme v stredu 23. októbra vybehli na trať kvôli nádeji. Nádeji pre rodinu trojročného Jurka, ktorý bojuje s vážnou chorobou. S nádejou v Božiu moc sa za nich modlíme. A s nádejou, že komunitu ESŠ v Martine tvoria ľudia s dobrým a ochotným srdcom, sme zorganizovali beh s názvom Míľa nádeje. Zapojili sa všetky deti z materskej školy, základnej školy a gymnázia, učitelia, rodičia. Na tratiach rôznych dĺžok nešlo o meranie síl, nehľadali sme víťazov a najrýchlejších bežcov. Chceli sme spojiť sily a formou štartovného vyzbierať peniažky pre Jurkovu rodinu.

Viacúčelové športové ihrisko – verejne obstarávanie

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov organizácie : Evanjelická spojená škola
Sídlo organizácie: M. R. Štefánika 19,  036 01 Martin
IČO: 42224055
DIČ: 2023664170
Štatutárny zástupca: Mgr. Jozef Sopoliga, riaditeľ školy
Telefón: +421 43 324 19 71
Elektronická pošta: office@essmt.sk


Viacúčelové športové ihrisko


ESS – výzva na predkladanie ponúk

Príloha č.1 – Projektová dokumentácia

Príloha č.2 – Evanjelická škola MARTIN – výkaz výmer

Príloha č.3 – Návrh na plnenie kritérií

Príloha č.4 – Čestné vyhlásenie k účasti vo VO

Príloha č.5 – Zmluva o dielo – multifunkčné ihrisko

Informácie ohľadom ISIC karty

Všetky potrebné informácie ohľadom kariet ISIC nájdete v priloženom PDF dokumente.

Míľa nádeje

Dňa 23.10.2019 o 10:00 organizuje naša škola akciu s názvom Míľa nádeje. Ide o beh detí z EMŠ, žiakov EZŠ a EGMT, učiteľov všetkých stupňov a rodičov, ktorí prijmú pozvanie. Beh má vyjadriť podporu rodine našich zamestnancov, ktorej dieťa bojuje s onkologickým ochorením a zároveň ukázať, že šport je formou prevencie chorôb. Zbierka pre rodinu trojročného Jurka bude realizovaná formou štartovného vo výške 1,- Euro. Kto by však chcel prispieť vyššou sumou, môže tak urobiť pri registrácii pred behom. Behať sa bude na dvoch miestach: Areál ESŠ, kde pobežia deti z EMŠ a žiaci 1. stupňa EZŠ a ihrisko pri SPŠ MT, kde pobežia žiaci 2. stupňa a gymnazisti.

Školská kvapka krvi

11. októbra sme pokračovali v sérii spoločných odberov krvi pod názvom Školská kvapka krvi. Teší nás, že záujem o túto spoločnú akciu z radov študentov, rodičov i zamestnancov školy neustále narastá, o čom svedčí zatiaľ najvyššia účasť. Okrem všeobecnej ochote pomôcť, tým ktorí to potrebujú mali niektorí z nás
aj individuálnu motiváciu.

4. večer svetovej literatúry a jazykov

Pozývame všetkých učiteľov, žiakov, ich rodičov i známych na akciu spojenú s predajom kníh. Predaj kníh nebude realizovaný prostredníctvom predajcov ako predchádzajúce roky, ale študenti môžu knihy, ktoré nepotrebujú, doniesť a tie budeme predávať, všetci návštevníci si ich môžu kúpiť za symbolickú sumu, tie ktoré zostanú darujeme školám a knižniciam, ktoré ich potrebujú a budú im slúžiť.
Knihy môžu študenti nosiť počas tohto a budúceho týždňa a nechať ich v knižnici, vydelíme tam priestor a krabice, do ktorých ich môžu dávať.

Jesenný zber papiera

Väčšie množstvá je možne odovzdať priamo v zbernom dvore firmy Brantner na Bambuskách a doniesť triednemu učiteľovi potrdenie o jeho odovzdaní s uvedeným množstvom, menom žiaka a názvom našej školy.

Ďakujeme, že nám aj takýmto spôsobom pomáhate chrániť životné prostredie!

Oznam – PARKOVANIE

Milí rodičia,

veľmi radi by sme chceli ponúknuť čo najlepší komfort pri doprave Vašich detí do/zo školy. Kapacita parkoviska medzi Biblickou školou a novou budovou gymnázia je obmedzená a súčasne už nepokrýva ani potreby dochádzajúcich interných zamestnancov školy.
Neprestávame hľadať ďalšie možné riešenia dočasného parkovania v najbližšom okolí školy, ktoré však vyžadujú dlhodobejšie prípravy a rekonštrukcie.

Týmto vás chceme upozorniť, že  odpiatka 4.10.2019opäť spustíme na parkovisku rampu do prevádzky, aby sme zamedzili obsadzovaniu parkovacích miest autami bez povolenia tu parkovať. Vzhľadom na celú situáciu už nemôžeme vydávať nové parkovacie karty.

Počas rannej špičky môžete využívať aj priľahlé mestské parkovanie, ktoré je do 8-ej hodiny rannej bezplatné (pri FIX-e, Tatrabanke, kine Strojár a pod.).
Veríme, že sa nám aj naďalej podarí spoločnými silami a vzájomnou ohľaduplnosťou nájsť riešenia parkovania k spokojnosti všetkých zúčastnených strán.

Vedenie Biblickej škola a ESŠ
tel. 043/3241971

ADRESA

Evanjelická spojená škola

M. R. Štefánika 19

036 01 Martin
E-MAIL

essmt(at)essmt.sk
TELEFÓN

+421 43 324 19 71