Dar Nadácie Volkswagen Slovakia

Ďakujeme Nadácii Volkswagen Slovakia, ktorá našej škole darovala 10 kvalitných notebookov.
Aj vďaka takejto materiálnej pomoci môžme neustále zlepšovať podmienky pre zvyšovanie kvality výučby v oblasti informatiky.

Sociálny projekt ESŠ

Vážení rodičia, kolegovia, milí priatelia školy a členovia z cirkevného zboru ECAV Martin,

Evanjelická spojená škola každoročne organizuje školský sociálny projekt, prostredníctvom ktorého finančne a materiálne pomáhame vybranej partnerskej organizácii. Prostredníctvom sociálneho projektu učíme našich žiakov, že kresťanská viera je relevantná práve vtedy, keď je viditeľná v konkrétnom skutku lásky a pomoci blížnemu v núdzi. Žiaci a ich rodiny tak na vlastnej skúsenosti a stretnutí sa s ľuďmi, ktorým pomáhame, vidia dosah svojej pomoci, nadväzujú nové priateľstvá a učia sa nezištne obetovať časť svojho pohodlia a nadbytku v prospech núdznejších.

Prihláste sa na PROTIDROGOVÝ VLAK

vlak

Prednáška prof. Stránskeho

Печать

„Ochutnajte Ameriku“ – pozvánka na školskú gymnaziálnu akciu

F04C53F4-8D61-45F1-80C2-D50CF8D2F8EA

Nominácia evanjelickej školy v TOP 30 učiteľov Slovenska

Učiteľ Evanjelickej spojenej školy v Martine Ľuboš Froľo sa po rozhodnutí odbornej komisie súťaže Učiteľ Slovenska umiestnil v zozname TOP 30 učiteľov Slovenska. Riaditeľ školy Jozef Sopoliga: „Som vďačný za to, že naša škola využila možnosť a zapojila sa do projektu Učiteľ Slovenska. Verím, že takéto projekty slovenské školstvo potrebuje a pomôžu ukázať širokej verejnosti, že aj na Slovensku máme skvelé učiteľky a učiteľov, ktorí si zaslúžia našu pozornosť a podporu. Medzi takých učiteľov nepochybne patrí aj náš kolega Ľuboš Froľo“

Večer svetovej literatúry a jazykov

Template

Jesenný zber papiera

slid27

Ceny stravného

Ceny stravného (príspevok zákonného zástupcu na úhradu časti ceny stravnej jednotky) v Školskej jedálni ESŠ Martin s účinnosťou od 1.9.2018:

 

Kategória Fin. limit na nákup potravín na 1 jedlo Réžia na výrobu 1 jedla Cena spolu / príspevok zákonného zástupcu na 1 obed
ZŠ – I. stupeň 1,09 € 0,19 € 1,28 €
ZŠ – II. Stupeň 1,16 € 0,19 € 1,35 €
GYM – pod 15 rokov 1,16 € 0,19 € 1,35 €
GYM – nad 15 rokov 1,26 € 0,29 € 1,55 €

Zoznam ponúkaných krúžkov pre 1. a 2. stupeň

Screen Shot 2018-09-11 at 10.45.16 Screen Shot 2018-09-11 at 11.09.03

ADRESA

Evanjelická spojená škola

M. R. Štefánika 17

036 01 Martin
E-MAIL

essmt(at)essmt.sk
TELEFÓN

+421 43 324 0074

+421918 395 516