Oznam – PARKOVANIE

Milí rodičia,

veľmi radi by sme chceli ponúknuť čo najlepší komfort pri doprave Vašich detí do/zo školy. Kapacita parkoviska medzi Biblickou školou a novou budovou gymnázia je obmedzená a súčasne už nepokrýva ani potreby dochádzajúcich interných zamestnancov školy.
Neprestávame hľadať ďalšie možné riešenia dočasného parkovania v najbližšom okolí školy, ktoré však vyžadujú dlhodobejšie prípravy a rekonštrukcie.

Týmto vás chceme upozorniť, že  odpiatka 4.10.2019opäť spustíme na parkovisku rampu do prevádzky, aby sme zamedzili obsadzovaniu parkovacích miest autami bez povolenia tu parkovať. Vzhľadom na celú situáciu už nemôžeme vydávať nové parkovacie karty.

Počas rannej špičky môžete využívať aj priľahlé mestské parkovanie, ktoré je do 8-ej hodiny rannej bezplatné (pri FIX-e, Tatrabanke, kine Strojár a pod.).
Veríme, že sa nám aj naďalej podarí spoločnými silami a vzájomnou ohľaduplnosťou nájsť riešenia parkovania k spokojnosti všetkých zúčastnených strán.

Vedenie Biblickej škola a ESŠ
tel. 043/3241971

Výpis z rokovania Rady triednych dôverníkov dňa 24.9.2019

Vážení rodičia, posielame Vám krátky výpis z rokovania Rady triednych dôverníkov dňa 24.9.2019:

1. Rodičovská párty – bude sa konať 22.11.2019, záväzné prihlášky do 8.11.2019. Kontaktujte svojho triedneho dôverníka alebo Tomáša Gulána. Vítaní sú všetci rodičia, zamestnanci, absolventi a priatelia školy.

2. Študentská kvapka krvi – 11.10.2019 – všetci rodičia a plnoletí žiaci sú vítaní. Stretnutie je o 11.00 na recepcii v Novej budove.

3. Parkovanie – prosíme rodičov o ohľaduplné parkovanie na parkovisku školy. Svoje vozidlá sa snažte umiestňovať vždy medzi vyhradené parkovacie čiary, ušetríme tak viacero parkovacích miest. V čase ranného príchodu môžete využívať okolité mestské parkoviská, ktoré sú do 8.00 bez poplatku.

4. Dobromat – využívajte pri internetových nákupoch DOBROMAT, nezaplatíte pri tom ani cent navyše a môžete pomôcť Rodičovskému združeniu.

5. Edupage – odporúčame rodičom, aby využívali rodičovské konto, tu je návod na vytvorenie konta. Ak potrebujete pomôcť, poskytne ju Matej Borcovan na recepcii v Novej budove.

Viac informácií získate u svojho triedneho dôverníka.
Výbor Rodičovského združenia ESŠ Martin

Návod na vytvorenie RODIČOVSKÉHO účtu na EduPage

Rodičia žiakov si môžu v rámci informačného systému EduPage vytvoriť rodičovský účet.
Na rozdiel od žiackého účtu, cez rodičovské konto vie rodič PODPISOVAŤ známky a ak má v škole viac detí, tie sú mu automaticky priradené a nemusí ich ručne prihadzovať.

Postup pri vytváraní rodičovského účtu.

V mobilnom telefóne si otvorte EduPage aplikáciu.

1. Kliknite si na PRIHLÁSIŤ SA.

2. Kliknite NEVIEM PRIHLASOVACIE MENO ALEBO HESLO

3. Kliknite na VYŽIADAŤ HESLO

4. Vyplňte mail rodiča, ktorý je u nás v systéme.

4. Na tento mail Vám príde mail, kde bude link na vytvorenie nového hesla.

5. Po vytvorení nového hesla, prepnite sa späť do EduPage aplikácie 

6. Do mena vyplňte váš mail a heslo dajte to, čo ste si vytvorili.

HOTOVO

Krúžková činnosť

Stretnutie generácií

Dňa 9.9.2019 sa niektorí žiaci zúčastnili slávnostnej ceremónie v Seredi, pod dohľadom p.uč. Mgr. Kataríny Jakubcovej, ktorá bola nie len pripomienkou toho, čo sa dialo počas druhej svetovej vojny na našom území, ale i oslavou toho, že zlo bolo porazené. V tento Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia sme si opäť pripomínali, čo všetko sa stalo, ako sa to vôbec mohlo stať, čo ľudí k takýmto činom viedlo,

Stanovisko Evanjelickej spojenej školy k Škole intuície

Evanjelickej spojenej škole v Martine záleží na raste osobnosti a rozvoji talentov žiakov. Uvedomujeme si, že žiaci prichádzajú do kontaktu s mnohými mimoškolskými ponukami na ďalšie vzdelávanie a rozvoj a je slobodným rozhodnutím rodičov a žiakov, ktorým venujú svoj čas, energiu a prostriedky. Na základe zodpovedného prieskumu vieme, že nie všetky ponuky sú pre vyššie menované ciele vhodné, pretože vychádzajú z filozofií, ktoré nie sú v súlade s hodnotami výchovno-vzdelávacieho programu Evanjelickej spojenej školy a môžu ohrozovať zdravý duševný a duchovný rast jednotlivca. V ostatnom čase sme sa stretli so Školou intuície, ktorú niektorí žiaci navštevujú.

Stanovisko k vyučovaniu matematiky Hejného metódou

Na základe podnetu od rodičov žiakov vydávame stanovisko k vyučovaniu matematiky Hejného metódou na Evanjelickej spojenej škole v Martine v 1. – 7. ročníku ZŠ.

Poslaním našej školy je, aby všetci mohli plnohodnotne rozvíjať svoj potenciál a zažiť rast v akademickej, duchovnej a spoločenskej oblasti a takto pripravení žiť život pre dobro iných. Naša škola je miestom, kde všetci môžu v pravde a láske rásť v Krista  v každom smere.

Správa z plenárneho rodičovského združenia, 11.9.2019 a 12.9.2019

Správa z plenárneho rodičovského združenia

Beseda s misionárkou

Naša škola je cirkevnou školou a neodmysliteľnou súčasťou cirkvi je aj misia-šírenie dobrej zvesti evanjelia do celého sveta. Aj to bol jeden z dôvodov, prečo nás na pozvanie duchovnej správkyne školy ThDr. Jany Bosákovej PhD., prišla navštíviť misionárka Karoline Fuste, ktorá študentom zakladnej školy a gymnázia priblížila, akým praktickým spôsobom pomáha švajčiarska organizácia “Misia na Níle” telesne postihnutým, chorým a chudobným ľuďom v Etiópii, Sudáne a Egypte. Hovorila o chránených dielňach pre nevidiacich, špeciálnych klinikách pre predčasne narodené deti, či projektoch zameraných na výstavbu studní s pitnou vodou. Študentov obzvlášť zaujali príbehy jednotlivcov, ktorí sa vďaka pomoci tejto organizácie mohli opätovne začleniť do života vo svojich komunitách. Rovnako padli aj otázky o politickej a hospodárskej situácii krajín, kde “Misia na Níle“ pôsobí. Beseda bola taktiež pripomienkou toho, akí bohatí a privilegovaní my Európania v skutočnosti sme. Život v mieri, dostatok pitnej vody a voľný prístup ku vzdelaniu a zdravotnej starostlivosti sú len niektoré z výsad, ktoré veľká časť populácie sveta, na rozdiel od nás, stále nemá. Karoline patrí poďakovanie za to, že sme si vďaka nej mohli túto skutočnosť nanovo uvedomiť.

 

Sociálne štipendium pre gymnazistov

  1. Poskytnutie  stredoškolského štipendia pre žiakov gymnázia sa realizuje podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, podľa § 149 Štipendium.
  2. Nárok na sociálne štipendium má žiak gymnázia v prípade:
ADRESA

Evanjelická spojená škola

M. R. Štefánika 19

036 01 Martin
E-MAIL

essmt(at)essmt.sk
TELEFÓN

+421 43 324 19 71