Vyjadrenie k štrajku

Naša škola sa od jej vzniku snaží vytvoriť čo najlepšie podmienky pre žiakov aj učiteľov. Žijeme však v kontexte štátnej legislatívy, byrokracie a systému, ktorý kvalitu a inovácie vo vzdelávaní znemožňuje nespravodlivým a nedostatočným financovaním. Čím menej peňazí od štátu do škôl, tým väčšie úsilie musia školy vynaložiť na dofinancovanie bežnej prevádzky a zvyšovanie úrovne.

Vieme veľmi dobre, koľko stojí vybudovanie dobrej a kvalitnej školy. Na našej škole riešime nedostatok financií prostredníctvom darov z domova aj zo zahraničia a školného. Investovali sme do rekonštrukcií a vybavenia budov, tried a zariadenia, kvality výučby a spoločenstva. Stojí to veľa prostriedkov a energie nielen nás ale aj vás – rodičov. Napriek tejto podpore, ktorú si veľmi vážime, nestačí to na to, aby naši učitelia mali platy, ktoré by boli primerané ich vzdelaniu a umožnili im dôstojne žiť.

Vadí nám, aké sú priority tohto štátu; vadí nám, že školy a vzdelanie našich detí k nim nepatria. Naším zapojením sa do štrajku bojujeme nielen za naše platy, ale predovšetkým za kvalitnejšie školstvo a podmienky pre vzdelanie našich detí. Veríme, že ako rodičia našej školy nájdete pochopenie pre tento krok.

Srdečná vďaka všetkým, ktorí napriek obmedzeniu prevádzky školy, vyjadrili podporu našej snahe počas spoločného stretnutia v štvrtok 28.1.2016, ale aj počas následnej diskusie na facebooku, či prostredníctvom mailov adresovaným jednotlivým triednym učiteľom. Príďte nás podporiť aj v pondelok 1. 2. 2016 počas demonštrácie na Divadelnom námestí v Martine od 16:00.

Jozef Sopoliga, riaditeľ