Jarný zber papiera

letak 2018

ZVÁŽENÝ A ZABALENÝ PAPIER S MENOM A TRIDOU ŽIAKA NECHÁVAJTE VO VSTUPNEJ HALE ZBOROVÉHO DOMU.

Pre najúspešnejšiu školu, triedu a žiakov, ako aj jednotlivcov sme pripravili zaujímavé odmeny. Ide o nasledovné súťažné kategórie:

Škola s najväčším množstvom nazbieraného papiera

Škola s najväčším množstvom nazbieraného papiera v kg na jedného žiaka

Trieda s najväčším množstvom nazbieraného starého papiera zo všetkých zúčastnených škôl

Žiak s najväčším množstvom nazbieraného starého papiera z každej školy

Žiak s najväčším množstvom nazbieraného starého papiera zo všetkých zúčastnených škôl

Ceny:

Športové alebo školské potreby v hodnote 100 € pre najlepšiu školu v obidvoch kategóriách

Veľká sladká odmena  pre najlepšiu triedu zo všetkých základných škôl

Zaujímavá odmena pre žiaka s najviac nazbieraným starým papierom z každej školy  

Originálny elektronický darček pre žiaka s najviac nazbieraným starým papierom zo všetkých súťažiacich

Upozornenie: Do zberu papiera patrí kancelársky papier, noviny, časopisy, kartón, knihy. Papier môže byť zviazaný v balíkoch, uložený papier v kartónových krabiciach nepreberieme. Medzi papierom nesmie byť primiešaný kartón a iné prímesi. Kartón je potrebné osobitne zviazať. K novinám a časopisom môžete pridať aj staré nepotrebné knihy. Spôsob uloženia a kvalita vytriedenej suroviny je podmienkou pre jej odber.

Súťaž bude vyhodnotená v 23 kalendárnom týždni, po doručení výsledkov zberu jednotlivcov a tried z každej školy. Výsledky súťaže budú zverejnené na stránke www.brantnerfatra.sk