Robotika a automatizácia si našli miesto v ponuke našej školy

Štúdium na gymnáziu nemusí byť výlučne o humanitných a prírodovedných predmetoch. Dôkazom toho je aj ponuka nášho gymnázia, v ktorej nájdete aj voliteľný predmet Aplikovaná informatika – automatizácia.

MAT_3123

Neučí ho klasický učiteľ, ale človek z praxe Ing. Martin Reho, ktorý sa automatizácii v priemyselnej výrobe profesionálne venuje už 20 rokov ako konzultant firmy Siemens v rámci svoje vlastnej firmy.
Čo konkrétne robia žiaci na hodinách aplikovanej informatiky a automatizácie?: „Študenti sa na hodinách zoznamujú so základmi automatizácie prostredníctvom logických modulov Logo od firmy Siemens, ktoré sú univerzálne použiteľné v priemysle aj ako súčasť technického zariadenia budov. Okrajovo riešime konkrétne problémové úlohy z praxe, v rámci ktorých dávam študentom do popredia priemyselnú automatizáciu, čo im umožňuje vytvoriť si ucelenejšiu predstavu o štúdiu na technickej vysokej škole. Súčasťou predmetu je aj exkurzia – návšteva vybraného priemyselného závodu /automobilky Kia Motors Slovakia/. Premet je prínosom hlavne v spájaní programovacích jazykov, matematiky, fyziky a základov automatizácie. Teoretické vedomosti a praktické zručnosti, ktoré na tomto predmete študenti získajú im v budúcnosti určite prinesú konkurenčnú výhodu pri ich ďalšom štúdiu na technických smeroch prípadne pri ich uplatnení na trhu práce. Som rád, že vedeniu školy záleží na rozširovaní obzorov a predstavivosti gymnazistov, ktoré tento predmet podporuje.“

MAT_3130

Prvý kontakt s robotmi už v škôlke
Pani učiteľka PaedDr. Ivona Smiešková, PhD. (učiteľka Informatiky na 1. stupni ZŠ) získala výhrou so žiakmi v programátorskej súťaži Hour of Code pre školu v školskom roku 2016-2017 sady robotov /programovateľná robotická hračka Bee-Bot a LEGO Education WeDo 2.0 /, ktoré využívame na prvé zoznámenie sa detí fungovaním programovateľných robotov.

IMG_8665

Ako konkrétne toto zoznamovanie žiakov s robotmi prebieha v škôlke a na prvom stupni základnej školy? „V materskej škôlke deti programujú Bee Bot – včielky, prostredníctvom ktorých sa deti zoznamujú so základmi programovania. Deti pomocou tlačidiel zadávajú jednoduché príkazy – smery, ktorými sa má robot v tvare včielky pohybovať.“ približuje pani učiteľka Smiešková a ďalej dodáva: „Na 1. stupni ZŠ využívame súpravy LEGO® Education WeDo 2.0, ktoré sú druhou generáciou robotiky pre žiakov mladšieho školského veku od siedmich rokov. Žiaci vytvárajú jednotlivé modely a následne tvoria program pre tento model. Zručnosti v programovaní aktívne rozvíjame v programovacích prostrediach Scratch, CODE a GALAXY CODR.” Čo na tieto novinky v informatike hovoria žiaci? “Jee, to je najlepšie, čo môže byť.” “Konečne rozumiem informatike.” Škola sa zapája do súťaží v programovaní – iBobor, Galaxiáda a Hour of Code-Hodina kódu.
Robotika podporuje kreativitu a súťaživosť
V rámci druhého stupňa základnej školy je programovanie robotov súčasťou predmetu informatika. Pán učiteľ Lukáš Dobiš učí žiakov 7.ročníka programovať robotov a zároveň pripravuje žiakov na školskú súťaž: “Minulý rok sa školská súťaž niesla v duchu automobilových pretekov /viď. reportáž TV Turiec/. Tohtoročnú súťaž chceme zorganizovať ako rytiersky turnaj, kde dva roboty pôjdu proti sebe. Na sebe budú mať položený pohár, na ktorom bude pripevnená špajdľa a budú mať za úlohu zhodiť pohár z druhého robota.“

essroboty003 copy

Ako vnímajú roboty na informatike samotní žiaci? „Je to super, že máme na škole takéto robotické stavebnice. Náš robot, ktorého som skonštruoval spolu so spolužiakom Lukášom, je autíčko na bezdrôtové ovládanie pomocou tabletu. Keďže so stavebnicou iba začíname, postupovali sme podľa návodu a pokynov pána učiteľa.. Teraz máme možnosť pokračovať v ďalšom zdokonaľovaní nášho robota na hodinách informatiky a v rámci krúžku robotiky.“
Riaditeľ školy Jozef Sopoliga “Som rád, že vďaka šikovným a odborne zdatným učiteľom, ktorých na našej škole máme sa nám prostredníctvom úspechu vo viacerých projektoch podarilo získať inak finančne veľmi náročné technické vybavenie pre vytvorenie uceleného programu, ktorému sme na škole dali názov STEM (science, technology, engineering, and mathematics) zameraného na robotiku a mechanizáciu. Samozrejme vždy je čo zlepšovať a aj my tento program priebežne dolaďujeme, aby našim študentom prinášal stále nové a aktuálne vedomosti a zručnosti a samozrejme aj zábavu a súťaživosť, ktoré tiež patria k robotike.”

Dušan Haško