Prihláška na obedy v školskej jedálni

V školskom roku 2018/2019 sa môžu žiaci ESŠ v Martine stravovať v školskej jedálni.

Všetkým zákonným zástupcom bol odoslaný email s odkazom na online formulár, prostredníctvom ktorého sa môžu žiakov – stravníkov prihlásiť na stravu.
Ak ste tento email s odkazom na formulár neobdržali, môžte sa k nemu dostať prostredníctvom nasledovného odkazu:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSa7Z-Onlz_6SHBzp7I1WhFy_-H7OGmH_sEYTS0_6aZ1yk7A/viewform?usp=sf_link