Gesto pre mesto. Ďakujeme za podporu.

ĎAKUJEME Vám za podporu pre projekt našej školy „Vonku nám to lepšie myslí“,
ktorý vo výzve programu Gesto pre mesto pre oblasť vzdelávania získal najviac hlasov verejnosti a tým aj grant 1000,-EUR na jeho realizáciu.