PRIPRAVUJEME NOVÉ TRIEDY!

ĎAKUJEME, že aj vďaka Vašej priazni a podpore môžme počas letných prázdnin pokračovať v intenzívnej rekonštrukcii zadnej časti prízemia hlavnej budovy našej školy, vďaka čomu otvoríme v septembri dve nové triedy. Priemerné náklady na vznik jednej triedy sú 40 tis. EUR. Rekonštrukčné práce môžte podporiť prostredníctvom darcovského portálu DARUJME.sk

https://ckvmartin.darujme.sk/1327/