Výsledky anglickej olympiády

Na našej škole sme usporiadali súťaž pre talentovaných žiakov v anglickom jazyku.  Je to súťaž v jazykovych schopnostiach (čítanie,  písanie,  počúvanie) a vedomostiach zo slovnej zásoby a anglickej gramatiky. Na našej škole boli dve kolá písomné a ústne. Úspešní žiaci, ktorí v písomnej časti dosiahli aspoň 60% postúpili do ústneho kola, kde sa rozprávali o obrázku a komunikovali podľa situácie s našim lektorom anglického jazyka Jamesom Baxterom. Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí mali záujem a postúpili zo svojej triedy. Získali tak nielen overenie svojich jazykových schopností, ale aj skúsenosti, ktoré budú môcť využiť v ďalších ročníkoch.

V kategórii mladších žiakov 1A zvíťazila Alica Lepetová zo 6.A  (postupuje na okresné kolo)
V kategórii starších žiakovboli úspešné riešiteľky Juliana Dírerová, Dasa Hidalgo González.
Víťaz Jakub Malý z 8.A  (postupuje na okresné kolo),
2. miesto Martin Žiak z 9.A,
3. miesto Gréta Prišelová.
V kategórii 1C žiakov “native speakers”.
Zvíťazila Nina Claire Štaffenová zo 6.B.  (postupuje na krajské kolo),
2. miesto Paulínka Kovalíková z 4.B triedy.
Gratulujeme a prajeme veľa úspechov v ďalšom štúdiu a reprezentácii školy.
Mgr. Ľuboš Froľo