Návrh loga pre Rodičovské združenie ESŠ MT

Vážení rodičia, milé deti, žiaci a študenti,

Evanjelická spojená škola Martin má nové logo, ktoré inšpirovalo nás, rodičov, že by aj naše združenie mohlo mať niečo podobné. Preto vyhlasujeme SÚŤAŽ O LOGO Rodičovského združenia ESŠ MT s týmito podmienkami:

1) logo sa má odvíjať od loga ESŠ MT
2) môže, ale aj nemusí byť farebné
3) max. 3 farby
4) návrh musí byť vyhotovený aj v čierno-bielej verzii
5) doručenie na e-mail: rodicovskezdruzenie@essmt.sk alebo na recepciu školy (budova Gymnázia)
6) termín do 12.1.2020

V prílohe plagátik o súťaži, ktorý bude zverejnený v triedach.

Víťazný návrh bude odmenený!
A to zážitkom v hodnote 30€ – večera alebo lístok do divadla, kina, na športové podujatie, vstupné do Arény alebo iné podľa vlastného výberu výhercu.
Na konci januára sa stretnú rodičia – zástupcovia každej triedy a rozhodnú o víťaznom návrhu.

Tešíme sa!
Výbor Rodičovského združenia